Soutěž o Absolutního vítěze festivalu

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. Pro jaké sbory je soutěž určena: Soutěž o Absolutního vítěze festivalu Grand Prix Thailand je soutěží pro sbory bez rozdílu kategorií. Sbory se do soutěže kvalifikují na základě výsledků soutěže Grand Prix Thailand.
 2. Kvalifikace: Celkem se soutěže účastní 3 finalisté. Finalisty se stávají sbory s nejvyšším dosaženým bodovým ohodnocením v soutěži Grand Prix Pattaya.
 3. Kvalifikace: Kvalifikace sborů do soutěže o Absolutního vítěze bude zveřejněna při vyhlašování výsledků soutěže Grand Prix. Soutěž o Absolutního vítěze festivalu proběhne hned po vyhlášení výsledků. Finalisté budou neprodleně vyzváni ke svému vystoupení.
 4. Kvalifikace: V případě, že sbor dosáhl nejlepšího výsledku ve více kategoriích, připadá místo finalisty sboru s druhým nejvyšším dosaženým bodovým ohodnocením.
 5. Kvalifikace: V případě, že se kvalifikovaný sbor soutěže nezúčastní, připadá místo finalisty sboru s druhým nejvyšším dosaženým bodovým ohodnocením.
 6. Kvalifikace: V případě rovnosti bodových ohodnocení finalistu soutěže o Absolutního vítěze festivalu vybírá porota soutěže Grand Prix Thailand na základě hlasování.
 7. Věkové omezení: Soutěž o Absolutního vítěze festivalu je bez věkového omezení.
 8. Soutěžní repertoár: Repertoár soutěže o Absolutního vítěze festivalu není dramaturgicky vymezen, mohou být provedeny skladby i ze soutěže Grand Prix Thailand.
 9. Časový limit: Časový limit pro soutěžící je 10 minut čistého času vystoupení. Čistým časem se rozumí čistá minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika.
 10. Porota: Absolutního vítěze festivalu vybírá odborná porota soutěže Grand Prix Thailand rozřířená o sbormistry zúčastněných sborů.
 11. Hodnotící kritéria: Každý z porotců přiděluje po jednom hlasu. Vyhrává finalista s největším dosaženým počtem hlasů.
 12. Finanční odměna: Pro rok 2016 je vypsána finanční odměna pro Absolutního vítěze festivalu Grand Prix Thailand ve výši 1000 USD.
 13. Rovnost hlasů: V případě rovnosti hlasů se jak titul Absolutního vítěze festivalu, tak finanční cena dělí rovným dílem.