Program festivalu

 Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky Písní Olomouc

45. ročník

středa  31. května – neděle  4. června 2017

 

Středa 31.5. 2017

Příjezd pěveckých sborů

Registrace účastníků

Zkoušky pěveckých sborů

Doprovodný program festivalu

Večerní festivalové koncerty


Čtvrtek 1. 6. 2017

Zkoušky pěveckých sborů

Přehlídka pěveckých sborů

Odpolední festivalové koncerty

Workshop a masterclass pro pěvecké sbory

Slavnostní zahájení festivalu

Doprovodný program festivalu

Zahajovací koncert festivalu


Pátek 2. 6. 2017

Soutěž pěveckých sborů Mundi Cantant – Dětské sbory

Zkoušky pěveckých sborů

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mundi Cantant

Setkání sbormistrů s porotci

Workshop a masterclass pro pěvecké sbory

Doprovodný program festivalu

Festivalové koncerty

Open – Air koncert

Animovaný program a diskotéka pro dětské sbory


Sobota 3. 6. 2017

Soutěž pěveckých sborů Mundi Cantant – Mládežnické a dospělé sbory

Zkoušky pěveckých sborů

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mundi Cantant

Setkání sbormistrů s porotci

Doprovodný program festivalu

Soutěž o absolutního vítěze festivalu

Animovaný program a závěrečný večírek pro mládežnické a dospělé sbory


Neděle 4. 6. 2017

Odjezd pěveckých sborů

Navazující koncerty pěveckých sborů

Navazující pobyt pěveckých sborů