Pobytový balíček

Zúčastněné sbory si mohou vybrat z několika variant festivalových balíčků:

Bed & Breakfast balíček
Bed & Breakfast balíček UCPS
Balíček 2 - hvězdičkové hotely
Balíček 3 - hvězdičkové hotely
Balíček 4 - hvězdičkové hotely
Festival Pass

 

  • Jsou možné individuální varianty festivalového balíčku – informace u pořadatelů (možná objednávka průvodce, obědů, večeří, dopravy, výletů)
  • Zúčastněné sbory musí počítat s ubytováním v okruhu do 20 km od Olomouce (lokalita ubytování se určuje s přihlédnutím k počtu účastníků, možnostem dopravy a datu odeslání přihlášky či objednávky ubytování)
  • Všechny festivalové balíčky obsahují Festival Pass.
  • Úhrada zálohy pobytových balíčků musí být provedena bezhotovostně před příjezdem sboru (datum bude stanoveno pořadatelem na vydané cenové nabídce a přiložené zálohové faktuře). Doplatek je možné provést bezhotovstní platbou i platbou v hotovosti nejpozději v době konání festivalu.
  • Bankovní spojení pro úhradu pobytového balíčku: 

FESTA OLOMOUC s.r.o.

Komerční Banka

Číslo účtu: 19-1131660257/0100

Variabilní symbol: na základě vystaveného dokladu

Poznámka pro příjemce: název sboru

IBAN: CZ0301000000191131660257

SWIFT: KOMBCZPPXXX

  • Prosím uveďte název sboru ve zprávě pro příjemce.
  • Prosím zašlete nám potvrzení o provedené platbě.