Podmínky soutěže o Absolutního vítěze

Podmínky soutěže o Absolutního vítěze festivalu:

 

 1. Pro jaké sbory je soutěž určena: Soutěž o Absolutního vítěze festivalu Svátky Písní je soutěží pro sbory bez rozdílu kategorií. Sbory se do soutěže kvalifikují na základě výsledků soutěže Mundi Cantant.
 2. Kvalifikace: Celkový počet finalistů v soutěži je 5. Finalisty se stávají sbory s nejvyšším dosaženým bodovým ohodnocením z následujících kategorií:

Finalista 1 – Dětské sbory (A1, B1, B2, B3, C1, G1, H1)
Finalista 2 – Mládežnické sbory (A2, A3, C2, D1, D2, D3)
Finalista 3 – Komorní sbory (A4, F)
Finalista 4 – Sbory dospělých (A5, E1, E2, E3, G2, H2, H3, H4)
Finalista 5 – Spirituál, gospel, pop, jazz & Folklór (J1, J2, J3, K1, K2, K3, K4)

 1. Kvalifikace: Kvalifikace sborů do soutěže o Absolutního vítěze bude zveřejněna při vyhlašování výsledků soutěže Mundi Cantant. Neprodleně po ohlášení nominací musí finalisté ohlásit soutěžní program pro soutěž o Absolutního vítěze.
 2. Kvalifikace: V případě, že sbor dosáhl nejlepšího výsledku ve více kategoriích, připadá místo finalisty sboru s druhým nejvyšším dosaženým bodovým ohodnocením.
 3. Kvalifikace: V případě, že se kvalifikovaný sbor soutěže nezúčastní, připadá místo finalisty sboru s druhým nejvyšším dosaženým bodovým ohodnocením.
 4. Kvalifikace: V případě rovnosti bodových ohodnocení finalistů soutěže o Absolutního vítěze festivalu sbor vybírá porota soutěže Mundi Cantant na základě hlasování.
 5. Věkové omezení: Soutěž o Absolutního vítěze festivalu je bez věkového omezení.
 6. Soutěžní repertoár: Repertoár soutěže o Absolutního vítěze festivalu není dramaturgicky omezen, mohou být provedeny i skladby již použité v soutěži Mundi Cantant.
 7. Časový limit: Časový limit pro soutěžící je 10 minut čistého času vystoupení. Čistým časem se rozumí čistá minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika.
 8. Porota: Absolutního vítěze festivalu vybírá odborná porota soutěže Mundi Cantant rozšířená o sbormistry zúčastněných sborů a o odbornou veřejnost. Jmenný seznam porotců soutěže o Absolutního vítěze je uveden v programu soutěže o Absolutního vítěze a ve výsledkové listině festivalu.
 9. Hodnotící kritéria: Každý z porotců přiděluje po jednom hlasu preferovanému pěveckému sboru. Vyhrává finalista s největším dosaženým počtem hlasů. Každý člen poroty soutěže o Absolutního vítěze disponuje pouze jedním hlasem. Předseda poroty soutěže o Absolutního vítěze disponuje dvěma hlasy. Předseda poroty udělí druhý hlas pouze v případě rovnosti hlasů.
 10. Rovnost hlasů: V případě rovnosti hlasů přidělí rozhodující hlas předseda poroty soutěže o Absolutního vítěze.
 11. Titul a ceny: Sboru s nejvyšším počtem hlasů náleží titul Absolutního vítěze festivalu. V soutěži mohou být vypsány finanční i věcné odměny jak pro Absolutního vítěze festivalu tak pro finalisty soutěže. Případné informace o finančních či věcných odměnách zveřejněné na webových stránkách pořadatele festivalu (www.festamusicale.com) se stávají dodatkem těchto soutěžních pravidel.