Soutěžní kategorie Mundi Cantant

A – Kategorie – volný repertoár

 

A1 – Dětské sbory do 12 let

A2 – Dětské sbory do 16 let

A3 – Mládežnické sbory

A4 – Dospělé sbory – smíšené (S, A, T, B)

A5 – Dospělé sbory – stejné hlasy (S, S, A, A / T, T, B, B)

A6 – Komorní sbory

 

B – Kategorie – Duchovní hudba (dětské, mládežnické, dospělé, komorní sbory)

Repertoár se musí skládat pouze ze skladeb okruhu duchovní hudby

Nejméně jedna provedená skladba musí být zkomponována před rokem 1700

 

C – Kategorie – Folklór (dětské, mládežnické, dospělé, komorní sbory)

Repertoár se musí skládat pouze z folklorních skladeb, případně aranžmá folklórních skladeb

Nejméně jedna provedená skladba musí být pocházet z domovské země pěveckého sboru

 

D – Kategorie – Populární hudba (dětské, mládežnické, dospělé, komorní sbory)

Repertoár se musí skládat pouze z okruhu skladeb: spirituál, gospel, jazz, populární hudba

 

E – Kategorie – Soudobá hudba (dětské, mládežnické, dospělé, komorní sbory)

Repertoár se musí skládat pouze ze skladeb zkomponovaných po roce 1945

 

 

Dětské sbory - věkový limit, počet zpěváků, časový limit
 

Mládežnické sbory - věkový limit, počet zpěváků, časový limit
 

Dospělé sbory - věkový limit, počet zpěváků, časový limit
 

Komorní sbory - věkový limit, počet zpěváků, časový limit