Porotci SPO 2017

Mezinárodní soutěž Mundi Cantant 2017

 

prof. Jan Vičar (CZE)

Lenka Dohnalová-Mlynářová (CZE)