Zúčastněné sbory SPO 2018

46. mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky Písní Olomouc 2018

 

Amici, gaudete! dětský pěvecký sbor při ZUŠ Jablonec nad Nisou

Město: Jablonec nad Nisou (CZE)Amici Gaudete!
Sbormistr: MgA. Tomáš Pospíšil

Dětský pěvecký sbor Amici, gaudete! je nejstarším přípravným oddělením pěveckého sboru Iuventus, gaude! při  ZUŠ v Jablonci n.N., který již více než deset let vede pan sbormistr MgA. Tomáš Pospíšil.

Amíci, jak si zkráceně říkají, se sestávají převážně z dětí mladšího školního věku. Jsou to děti veselé, hravé, ale také pracovité svými vedoucími vedené k radosti ze zpívání, k odpovědnosti a kamarádskému chování. Pilná práce se promítá do každoročních úspěchů na absolvovaných soutěžích a veřejných vystoupeních. Ke zmiňovaným úspěchům patří i zlatá ocenění na pražské Zahradě písní a Svátcích písní v Olomouci v minulých letech.

 

April

Město: Gatčina, Leningradská oblast (RUS)April
Sbormistr: Elena Kosareva

Dětský pěvecký sbor April funguje jako volnočasový kroužek při 8. městské střední škole v Gatčini. V této škole sídlí pěvecká škola April provozující celý soubor hudebních předmětů. Jedinečnost jejích sborů spočívá v tom, že děti jsou učiteli vybírány ve věku 5 let a dále jsou jimi vedeny až do jejich absolvování. Školní pěvecké sbory jsou pravidelně oceňovány na národních a mezinárodních soutěžích.

Dětský pěvecký sbor April byl založen v roce 2016. Aktivně se účastní pěveckých festivalů a soutěží. Získal 3. místo na Mezinárodní soutěži pěveckých sborů v Narvě (Estonsko) v roce 2017. V témže roce se zúčastnil Všeruského festivalu pěveckých sborů “Myškinská pohádka”.

 

Cantabilka ZUŠ Hranice

Město: Hranice (CZE)Cantabilka ZUŠ Hranice
Sbormistr: Markéta Lásková

Cantabilka je přípravné oddělení DPS Cantabile. Jsou v ní nejmladší žáci ZUŠ , kteří se rovněž začínají učit hrát na hudební nástroj a navštěvují předmět hudební nauka. Věkový průměr sboru je 7,5 let. Zpěváčci se seznamují s prací v kolektivu. Osvojují  si základní prvky hlasové a pěvecké techniky, postupně poznávají problematiku sborového zpívání, seznamují se s elementárními teoretickými poznatky z oblasti intonace, dynamiky, rytmu, hry na Orffovy nástroje a psané podoby zpěvu – not. Děti začínají veřejně představovat svoji práci, současně se učí reagovat na základní dirigentská gesta sbormistra. Sbor zkouší jedenkrát týdně vždy jednu vyučovací hodinu.

 

Canto

Město: Náchod (CZE)Canto
Sbormistr: Zbyněk Mokrejš

Sbor Canto je koncertním oddělením Náchodského dětského sboru Základní umělecké školy Náchod, kde ve třech odděleních pracuje takřka 110 zpěváčků. Již jedenáctým rokem je jeho sbormistrem Zbyněk Mokrejš, pět let jej na klavír doprovází Roman Černý. Mezi úspěchy sboru patří „Zlatý vavřín“ z celostátní soutěže Festa Musicale Olomouc, či stříbro z Mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů v Pardubicích. Největším úspěchem je zlaté pásmo a titul absolutního vítěze v celostátní soutěži Porta Musicae v Novém Jičíně 2016. Canto je však hlavně dobrá parta sborových nadšenců, která miluje dobré jídlo ve velkém množství a zpívá pro radost.

 

Cantus Carponensis

Město: Krupina (SVK)Cantus Carponensis
Sbormistr: Anna Libžetinová

Chrámový spevácky zbor Cantus Carponensis pri Rímskokatolíckom kostole v Krupine vznikol v r.1991. Je komorným združením spevákov rôznych pracovných profesií, ktorý popri účinkovaní na liturgických obradoch a slávnostiach počas celého roka, nevyhýba sa ani koncertným vystúpeniam.

Účinkoval na koncertoch, celoslovenských súťažiach a festivaloch v rôznych mestách na Slovensku (Námestovo v rokoch 1995-2002) i v Čechách (Svátky písní Olomouc 2014), kde získal zlaté pásma. V roku 2015 si z Medzinárodného festivalu Musica Sacra v Bratislave, priniesol strieborné pásmo a z 35. festivalu Viliama Figuša – Bystrého v Banskej Bystrici zlaté pásmo s pochvalou poroty. Posledným ocenením zboru je zlaté pásmo z Medzinárodného festivalu adventnej a vianočnej hudby v Bratislave v roku 2016.

Dirigentkou zboru je od jeho počiatku Mgr. Anna Ližbetinová učiteľka ZUŠ v Krupine.

 

Cep Sahne Chorvus

Město: Istanbul (TUR)CepSahneChorvus
Sbormistr: Haluk Polat

Cep Sahne Chorvus založil Haluk Polat v listopadu 2016 jako sbor hudební školy Cep Sahne. Od října 2015 se škola Cep Sahne aktivně zapojuje do hudebních a jiných kulturních aktivit, ale především pořádá hlasové workshopy v Istanbulu. Hlavní myšlenkou školy je, že „každý umí zpívat“, a jejich motto je „hudba léčí“. Pod střechou Cep Sahne se setkávají lidé, aby zpívali a cítili se lépe. Zpěváci sboru Cep Sahne Chorvus jsou účastníci těchto hlasových workshopů v Cep Sahne a společně zpívají moderní úpravy lidových písní.

 

Dětský pěvecký sbor Kopretiny ZUŠ Cheb

Město: Cheb (CZE)Kopretiny ZUŠ Cheb
Sbormistr: Eva Kůrková

Dětský pěvecký sbor Kopretiny ZUŠ Jindřicha Jindřicha v Chebu má dlouholetou tradici. Vystupuje při kulturních akcích města Chebu a okolí. Úspěšně se zúčastňuje soutěžních festivalů v Čechách i v zahraničí.

 

Dětský pěvecký sbor Rošťák

Město: Přelouč (CZE)Rošťák
Sbormistr: Anička Pokorná

Pěvecký sbor Rošťák vznikl v roce 2003 při Základní škole Masarykovo náměstí v Přelouči. Název Rošťák získal díky působení ve městě, které má ve svém znaku černý ROŠT ve zlatém poli. V roce 2006 přešla činnost sboru pod hlavičku ZUŠ v Přelouči. Sbor každým rokem uskutečňuje četné koncerty ve svém okolí, navázal spolupráci se Slovenským sborem Vodopád z Banské Bystrice, s oblibou spolupracuje se zajímavými lidmi, příkladem je vánoční koncert s Evou Pilarovou, nebo v rámci projektu Děti Labe společná vystoupení se známým německým písničkářem Rolfem Zuckovskim, českým písničkářem Petrem Skoumalem, nebo Magdou Reifovou a dalšími českými i německými sbory. Sbor navštěvuje soutěžní festivaly jako Zahrada písní, Festival vánoční a duchovní hudby s cenou Petra Ebena, Pražské vánoce a nejvíce si váží zlatého pásma z festivalu Svátky písní Olomouc. Sbor má v repertoáru písně lidové, duchovní, skladby autorů starších i soudobých, spirituály, písně muzikálové a populární. Od roku 2014 vede sbor Anička Pokorná.

 

Children’s choir of Primary School dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec

Město: Črešnjevec (SLO)Jožeta Pučnika Črešnjevec
Sbormistr: Mateja Kuharič

Črešnjevec je vesnice nedaleko Mariboru s krásnou krajinou, milými lidmi a školou čítající 172 dětí. Děti mají hudbu a zpívání ve sboru velice rády. Jejich krásné mladé hlasy znějí ve dvou školních sborech, které jsou dobře známé a oceňované, stejně jako Mateja Kuharič, která je v posledních šesti letech jejich sbormistryní. V minulém roce se sbory zúčastnily krajské soutěže, na které vyhrály první místo. Dětský pěvecký sbor do věku 11 let se rovněž zúčastnil národní soutěže pro školní sbory, kde taktéž obdržel první místo.

Děti se schází třikrát týdně, někdy jsou organizovány i intenzivní zkoušky s přespáním. Účastní se nejrůznějších školních i obecních akcí, ale také akcí mimo místní komunitu. Upřímně věří, že hudba dělá život jasnějším, lehčím a šťastnějším. Účast na soutěži v zahraničí je pro ně novinkou, doufají však, že tato příležitost nebude poslední.

 

Children’s Choir of Primary School Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

Město: Slovenska Bistrica (SLO)Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
Sbormistr: Nadja Stegne

Členy pěveckého sboru školy Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica jsou žáci od šestých do devátých ročníků. Nejenže se sbor účastní všech školních akcí, každoročně také vystupuje na dobročinném koncertě a krajských pěveckých soutěžích, které jsou organizovány slovinským Veřejným fondem pro kulturní aktivity.

Sbor rovněž několikrát vystupoval na meziměstských představeních a před několika lety se účastnil krajské soutěže v Lendavě. V Zagorje ob Savi se sbor podílel na kulturním programu národní pěvecké soutěže a několikrát také vystupoval na závěrečném koncertě Mezinárodního pěveckého festivalu v Celje. V krajských soutěžích, které jsou hodnoceny profesionály, je sbor každý rok zvolen pro postup do dalších soutěží. V minulém roce sbor obdržel první místo v mezinárodní soutěži “Lege Artis 2017” v Tuzle (BaH). Od roku 2016 sbor působí pod vedením učitelky hudební výchovy Nadji Stegne.

 

Chór DOMINANTA Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

Město: Rybnik (POL)DOMINANTA
Sbormistr: Joanna Glenc

Sbor Státní hudební školy v Rybniku má již třicetiletou tradici. V současné době (od září roku 2008) sbor působí pod vedením Joanny Glenc pod jménem Dominanta. Repertoár sboru zahrnuje širokou škálu žánrů – od renezanční hudby až po hudbu současnou. Sbor se úspěšně zúčastnil několika soutěží, festivalů a koncertů, včetně koncertů s Filharmonií bratří Szafranků, vystoupení během Hudebního festivalu sv. Cecílie a Silesian Gospel Festivalu.

Sbor také několikrát vystupoval i v zahraničí: v Německu, České republice, Slovensku, Rakousku, Itálii, Řecku a Litvě.

Sbor DOMINANTA Státní hudební školy v Rybniku se účastní nejrůznějších hudebních akcí, soutěží a festivalů a za své umělecké úspěchy získal mnohá ocenění, zásluhy a uznání.

 

Junior choir of DHS “ISKRA”

Město: Petrohrad (RUS)Iskra
Sbormistr: Andrey Dumchenko

Vítězem mnoha mezinárodních soutěží je dětský sbor DHS „ISKRA“ z Petrohradu. Dětský sbor je nejmladší sekcí celého sboru, který byl založen v roce 1968. Členové sboru jsou děti ve věku 7 až 10 let. Sbor je koncertně velmi aktivní a účastní se různých festivalů a soutěží nejen v Rusku, ale i v jiných zemích. Sbor je vítězem mnoha mezinárodních soutěží: třetí místa ve městě Narva (Estonsko) v roce 2002 a v Olomouci v roce 2006; druhá místa v Bratislavě (2009), Českých Budějovicích (2011) a v Olomouci (2014) a první místa opět ve městě Narva (2009) a ve Stockholmu (2008). Za posledních deset let se tento dětský sbor vydal do Estonska, České republiky, Běloruska, Polska, Švédska, Francie, Finska a na Slovensko. Sbormistrem je vítěz mnoha ruských i mezinárodních soutěží, skladatel Andrey Dumchenko.

 

Komorní sbor Cantabile

Město: Hranice (CZE)Cantabile
Sbormistr: Markéta Lásková

Komorní sbor Cantabile vznikl v září 2015 z bývalých členů Dětského pěveckého sboru Cantabile, kterým zpěv natolik přirostl k srdci, že se s ním rozhodli pokračovat i při studiu středních a vysokých škol. Sbor s nadšením zpívá na různorodých koncertech v oblasti duchovní, lidové i populární hudby a také se účastní soutěží v Česku i v zahraničí. Z mezinárodní soutěže Ohrid Choir Festival 2017 v Makedonii si zpěváci přivezli zlatou medaili a také ocenění za nejradostnější projev celého festivalu. Sbor pracuje pod vedením sbormistryně Markéty Láskové, hlasové poradkyně Ivy Karageorgievy a zpívá za doprovodu dvorní korepetitorky Gabriely Zdarsové.

 

Komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové

Město: Olomouc (CZE)KS Lenky Dohnalové-Mlynářové
Sbormistr: Lenka Dohnalová-Mlynářová

Komorní sbor Lenky Dohnalové vznikl z Pěveckého sboru Gymnázia v Olomouci-Hejčíně, jenž za dvacetiletí své existence nastudoval řadu hudebně-dramatických projektů (Jesus Christ Superstar, Hair, Gospell, Evangelium podle houslí P. Helebranda či Labyrint vášně T. Hanzlíka), k nimž se nyní vrací v projektech s filharmonickými tělesy (spolupráce s MFO, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Komorní filharmonií Pardubice či se zlínskou filharmonií Bohuslava Martinů; sbor i jeho sólisté účinkují na koncertech spolu s Danem Bártou, Bárou Basikovou či Jurou Pavlicou). ). Těleso se zájmem také studuje velké sborové kompozice (Carmina Burana C. Orffa, Africká mše N. Luboffa, Kreolská mše A. Ramíréze, Hniličkova Jazzová mše), soudobou sborovou tvorbu (E. Whitacre, O. Gjeilo) a hudbu jazzového a populárního stylu (Take 6, Singers Unlimited, Manhattan Transfer).

 

Komorní sbor Nyklband

Město: Frenštát pod Radhoštěm (CZE)Nyklband
Sbormistr: Boris Nykl

Komorní sbor Nyklband je smíšený pěvecký sbor z Frenštátu pod Radhoštěm, který je složen zejména z bývalých a současných studentů frenštátského gymnázia. Sbor pravidelně zkouší pod vedením talentovaného sbormistra Borise Nykla. Repertoár sboru je různorodý, najdeme v něm starou duchovní muziku, aranže lidových skladeb i hudbu populární. Převážnou část repertoáru tvoří autorské skladby nebo aranže lidových a populárních písní právě z dílny sbormistra. Komorní sbor Nyklband se snaží dělat vše originálně, hravě, a především zajímavě, čímž si za poměrně krátkou dobu působení získal své fanoušky a vybudoval si své místo nejen na frenštátské kulturní scéně. Sbor se za dva roky postupně rozrostl z původních osmi do současných dvaceti členů, stejně tak rozšířil své pole působnosti z Frenštátu do celé republiky a Itálie, čímž zároveň sbírá tolik potřebné zkušenosti.

 

Mapo OB Choir

Město: Soul (KOR)mapo OB
Sbormistr: Kim Jin Soo

Mapo OB Choir byl založen v květnu 2016 a skládá se z bývalých členů oficiálního Mapo-gu Choir a sborových nadšenců. I přes krátkou existenci jsou nadšení a talent sboru srovnatelné s jakýmkoli jiným amatérským sborem. Již čtyři měsíce po založení vyhrál Mapo OB Choir hlavní cenu na zahajovacím festivalu Gyeongsangnam-do Golden Age Chorus a poté cenu excellence na šestém ročníku National Golden Age Chorus Contest. Účastí na místních festivalech jako Seoul Festival, Yangju Festival a Mapo Community Art se sbor aktivně zapojuje do komunity. Mapo OB Choir se těší, že budou moci sdílet své nestárnoucí harmonie s novým publikem za hranicemi Korey.

 

Mešani Pevski Zbor Divača

Město: Divača (SLO)Divača
Sbormistr: Matej Penko

Píseň byla vždy přítomna v životech lidí. Smíšený pěvecký sbor Divača vznikl z touhy zpívat a píseň je spojuje již 123 let. Zpěváci v Divače pokračují v tradici sborového zpěvu, kterou chtějí zachovat, rozvíjet a předat dále. V podobě různých souborů sbor přetrval různá historická období a jejich zpěv neutichl ani v těžkých situacích během války a v poválečném období. Repertoár se liší v obsahu i náročnosti. Sbor obohacuje kulturní dění jak v městě svého vzniku a blízkém okolí, tak i v širší kulturní oblasti. Vrcholem mnoha let vytrvalé práce jsou tři CD i nespočet vyznamenání a ocenění.

 

Modrásci

Město: Litoměřice (CZE)Modrásci
Sbormistr: Alexandra Pallasová

Modrásci jsou nejstarším přípravným sborem litoměřického dívčího sboru Puellae cantantes. Zpívají zde děti ve věku od 8 do 12 let. Sbor byl založen v roce 2002 a od té doby se téměř každoročně účastní festivalu Svátků písní v Olomouci, kde získal již třikrát ve své kategorii zlatou medaili, a dalších regionálních i celostátních festivalů a soutěží. Sbor má za sebou bezpočet koncertů v různých místech své vlasti, v roce 2011 podnikl koncertní zájezd do Polska, v roce 2016 vyhráli Modrásci 1. cenu na mezinárodní soutěži v Belgii.

 

Moraviachor

Město: Ostrava (CZE)Moraviachor
Sbormistr: Josef Surovík

Smíšený sbor Moraviachor vznikl na podzim 2012 z iniciativy sbormistra Josefa Surovíka a několika nadšených zpěváků. V současné době má asi 30 členů nejen z Moravy, ale také Čech a Slezska.

Sbor se schází zhruba sedmkrát ročně převážně na víkendových soustředěních, která pořádá jeden zpěvák v místě svého bydliště. Vyvrcholením každého pěveckého setkání je koncert, na který Moraviachor vždy zve některý z místních sborů. Sbor také vyjíždí na mezinárodní sborové soutěže.

Ačkoliv sbor působí teprve krátce, jeho repertoár je poměrně široký. Obsahuje hlavně a capella skladby různých autorů zkomponované ve 20. a 21. století, převážně sakrálního charakteru, a úpravy lidových písní. V dubnu 2016 provedl ve spojení se Sonetem Vsetín Requiem Wolfganga Amadea Mozarta, v dubnu 2017 se Sonetem Vsetín a s Cantica laetitia Zlín dvakrát Requiem Gabriela Faurého.

Moraviachor vede Josef Surovík.

 

Moravské děti Holešov

Město: Holešov (CZE)Moravské děti
Sbormistr: Mgr. Lenka Polášková

Moravské děti – Holešovský dětský sbor působí v Holešově již 40 let a patří mezi špičkové sbory známé nejen v České republice, ale i ve světě. Moravské děti založil Mgr. Karel Košárek při zdejší Lidové škole umění v Holešově a vedl je více než dvacet let. V roce 1998 převzal dirigentskou taktovku MgA. Michal Vajda, roku 2003 se ujala vedení sboru Mgr. Lenka Polášková, která nejprve působila jako korepetitorka sboru. Během této doby prošly přípravnými odděleními a koncertním sborem stovky mladých lidí. Ti ve sboru rozvíjejí své pěvecké schopnosti, učí se společenským návykům a mají příležitost poznávat cizí země a jejich kulturní dědictví. Moravské Děti koncertovaly v mnoha zemích Evropy, například v Německu, Polsku, Francii, Španělsku, Itálii, Švédsku, Belgii a v Rusku. Pravidelně spolupracují s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, několikrát natáčeli pro Českou televizi.

 

Ohniváček

Město: Přelouč (CZE)Ohniváček
Sbormistr: Veronika Pokorná

Pěvecký sbor Ohniváček je přípravný sbor pěveckých sborů Rošťák a Plamen. Navštěvují ho děti od 4 do 10ti let. Cílem setkávání dětí v Ohniváčku je probouzet v nich lásku ke zpěvu a hudbě celkově, rozvíjet rytmické a pohybové cítění či dovednosti, zacházet se svým hlasem jako s hudebním nástrojem, ale především společně se radovat z hudby, hudebních hrátek a také z našich úspěchů. V posledních třech letech sbor získal zlatá pásma na Krajské soutěžní přehlídce pěveckých sborů, na soutěži pěveckých sborů ZUŠ, na celostátní soutěžní přehlídce Zahrada písní v Praze a v loňském roce i na mezinárodním festivalu pěveckých sborů Svátky písní Olomouc. Pěvecký sbor řídí Veronika Pokorná a doprovází Petra Lojínová.

 

Otroški pevski zbor Osnovne šole Orehek Kranj

Město: Kranj (SLO)OPZ Oherek Kranj
Sbormistr: Janja Jošt

Jsme dětský pěvecký sbor Základní školy Orehek. Pocházíme z malého slovinského města Kranj. Náš sbor tvoří 32 dívek a 4 chlapci a již několik let působí pod vedením Janji Jošt. Sbor vystupuje převážně na školních akcích, každoročně pak organizujeme náš vlastní koncert, který se těší velké oblibě a vysoké návštěvnosti. Pravidelně se účastníme krajských i celostátních soutěží, mezinárodní soutěže jsme se zúčastnili pouze v roce 2008. V loňském roce jsme představili vlastní muzikál. Díky pozitivním ohlasům jsme uspořádali celkem 16 představení – 14 pro děti z okolních základních škol, 2 večerní představení pro rodiče a širokou veřejnost. Jelikož se děti ještě nezúčastnily mezinárodní soutěže, bude pro ně soutěž v Olomouci velkou výzvou.

 

Pěvecký sbor Plamen

Město: Přelouč (CZE)Plamen
Sbormistr: Anička Pokorná

Plamen je komorní sbor, který vznikl v roce 2012 z absolventů dětského pěveckého sboru Rošťák v Přelouči. Každý z členů navštěvuje jinou střední nebo vysokou školu, ale všichni mají společnou chuť do zpívání a muzicírování. Již v prvním roce existence se nám podařilo získat stříbrná pásma na soutěžích Zahrada písní a Festival vánoční a duchovní hudby s cenou Petra Ebena v Praze, na mezinárodním festivalu Svátky písní v Olomouci a již několikrát zlaté pásmo na Zahradě písní v Praze. Víc, než sbírat medaile nás však baví společně tvořit a hledat v hudbě něco nového. Sbor má v repertoáru písně lidové, duchovní, skladby autorů starších i soudobých, spirituály, písně muzikálové a populární. Od roku 2014 vede sbor Anička Pokorná.

 

Pjevački zbor “Josip Vrhovski” Nedelišće

Město: Nedelišće (HRV)Pjevački zbor Josip Vrhovski Nedelišće
Sbormistr: Branimir Magdalenić

Pěvecký sbor Josip Vrhovski z Nedelišće (Chorvatsko) byl založen v dubnu roku 1998 za účelem pozdvihnutí kultury a také s cílem zachovat etnické dědictví v dané oblasti a širším okolí. Již od svého vzniku působí sbor pod vedením Branimira Magdaleniće, profesora hudby, jehož odbornost a trpělivá práce přispívá k neustálému zlepšování sboru.

V současné době má sbor 50 členů různého věku i povolání – od studentů až po důchodce. Sbor předvedl svoji práci na mnoha představeních, byl hostem například v Norsku, Slovinsku, Srbsku, Maďarsku, Itálii…

Sbor vyhrál několik cen jak v krajských (Novigrad, Rovinj, Šibenik, Tuhelj), v národních, ale také v mezinárodních soutěžích (Verona, Bratislava).

 

Puellae cantantes

Město: Litoměřice (CZE)Puellae cantantes
Sbormistr: Roman Pallas

Dívčí sbor Puellae cantantes působí při Základní škole B. Němcové v Litoměřicích od roku 1970 (dříve pod názvem Plamínek). Sbor vystupoval v řadě evropských zemí a USA, pravidelně se účastní domácích i mezinárodních soutěží, pravidelně pořádá tematické koncerty, při kterých spolupracuje s významnými českými i zahraničními umělci a významně se podílí na vokálně symfonických projektech nejen v Litoměřicích. Repertoár sboru tvoří skladby všech historických epoch a žánrů od renesanční polyfonie až po soudobou sborovou tvorbu a úpravy lidových a populárních písní. V současné době sbor vede sbormistr, skladatel a klavírista Roman Pallas, hlasové vedení a korepetice má na starosti Saša Pallasová.

 

Rybnicki Chór Kameralny Autograph

Město: Rybnik (POL)RChK Autograph
Sbormistr: Joanna Glenc

Komorní pěvecký sbor Autograph z Rybniku pod vedením Joanny Glenc svým úsilím v oblasti umění a nasazením všech členů dokonale odráží pěveckou tradici polského Slezska. Sbor vznikl v roce 2003 seskupením mladých umělců, které pojí radost a nadšení pro zpěv. Je tvořen hudebními nadšenci různých profesí: učiteli, inženýry, IT specialisty, ekonomy, vysokoškolskými i středoškolskými studenty.

Zakladatelkou, uměleckou ředitelkou a dirigentkou je již od založení sboru absolventka Hudební akademie v Katovicích Joanna Glenc, která v současné době působí jako akademický pracovník na katedře umění Hudebního institutu Slezské univerzity v Katovicích.

Sbor vystupuje nejen na domácích jevištích, ale také v zahraničí – například v České republice, Litvě, Slovensku a Řecku.

 

Singing Friends

Město: Litoměřice (CZE)Singing Friends
Sbormistr: Roman Pallas

Smíšený sbor Singing Friends vznikl na podzim roku 2012 původně jako zpívající spolek rodičů a přátel dívčího sboru Puellae cantantes. Během necelých tří let se rozrostl o řadu dalších členů z řad kamarádů, kolegů a známých a pozvolna kultivuje svůj umělecký projev při studiu stále náročnějších sborových skladeb. Vzhledem k tomu, že mnoho členů nemá předchozí sborové zkušenosti, není naším prvořadým cílem dosahování špičkových uměleckých výkonů, ale spíše prožívání radosti ze společného zpívání, objevování krásy sborového repertoáru a v neposlední řadě motivace mladší generace vlastním příkladem.

 

Vachův sbor moravských učitelek

Město: Brno (CZE)Vachův sbor moravských učitelek
Sbormistr: MgA. Jiří Najvar

Ženské pěvecké sdružení Vachův sbor moravských učitelek slaví v roce 2017 105. výročí svého založení. Svou činností si udržuje své stálé místo zejména v kulturním životě Brna i jeho okolí. V uplynulých letech stanuly v čele sboru výrazné dirigentské osobnosti. Repertoár byl postupně detailněji zaměřen na oblast duchovní hudby renesance a baroka s důrazem na polyfonní formy a doplněn dalšími novějšími až moderními díly. Nastudováno bylo i několik skladeb Petra Ebena, provedených za přítomnosti autora. Současný záměr uměleckého vedení sboru sleduje původní myšlenku zakladatele sboru prof. Ferdinanda Vacha a usiluje o rozšíření repertoáru novými formami hudební produkce. Výrazným obohacením interpretačních možností a zvýšením atraktivity koncertů je příkladně spolupráce se sólisty, smíšeným sborem a komorními i symfonickými hudebními tělesy. Současným sbormistrem a uměleckým vedoucím je Jiří Najvar – absolvent sbormistrovství na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

 

VOKÁL Přerov

Město: Přerov (CZE)Vokál Přerov
Sbormistr: Kamila Zenklová

Smíšený pěvecký sbor Vokál Přerov vznikl v roce 1963 a je složen z amatérů. Pravidelně koncertuje, účastní se soutěží a jezdí do zahraničí. Repertoár sboru obsahuje jak skladby vážné, tak lidové, populární či spirituály. Sbor natočil 3 profilová CD. Od roku 1999 ho diriguje MgA. Kamila Zenklová.

 

Women choir Lilith

Město: Ptuj (SLO)Women choir Lilith
Sbormistr: Jasna Drobne

Ženský pěvecký sbor Lilith tvoří 24 členek ve věku od 18 do 60 let a již třetím rokem působí pod vedením Jasny Drobne. Sbor každoročně vystupuje na městských koncertech a jiných festivalech v naší rodné zemi – Slovinsku. Festival písní 2018 je naší první soutěží. Repertoár sboru zahrnuje celou škálu žánrů – folkové písně slovinských i světových autorů, písně duchovní i popové. Všechny členky sboru jsou amatérské zpěvačky, které pojí cit a láska k hudbě. Scházejí se jednou týdně na dvě hodiny.