Zúčastněné sbory SPO 2019

47. mezinárodní festival pěveckých sborů
Svátky Písní Olomouc 2019

 

Altitudo

Město: Liberec (CZE)
Sbormistr: Miloslava Čechlovská, Daniel Hutař
Soutěžní kategorie: A3, D

Studentský pěvecký sbor Altitudo je sborem Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Jeronýmova, Liberec. Záštitu nad sborem má Dramacentrum Bezejména. Sbor vede Miloslava Čechlovská a Daniel Hutař, na klavír doprovází Vilém Valkoun. Sbor v minulém roce reprezentoval ČR na Evropském festivalu mládeže v Neerpeltu (Belgie), odkud přivezl dvě zlaté medaile. Sbor se zabývá sborovou hudbou soudobou i úpravami lidových písní a populární hudby.

 


Atlantic Girls Choir

Město: Newfoundland (CAN)
Sbormistr: Jennifer Beynon-Martinec
Soutěžní kategorie: A2

The Atlantic Girls Choir (Atlantický dívčí sbor) pochází z kanadské provincie Newfoundland a jeho seniorský soubor sestává z 45 dívek ve věku mezi dvanácti a devatenácti lety. Organizace cvičí i mladší děti v tělesech Kinder Choir (věk 4 až 7 let) a Junior Choir (8 až 12 let).

Sbor The Atlantic Girls Choir jsme založili v roce 2014 a hrdě se hlásíme ke své ředitelce Jennifer Beynon-Martinec. Sbor využívá příležitost přinášet výborný trénink ve sborové hudbě do všech částí své domovské provincie a tím vytvářet širokou komunitu spolu zpívajících děvčat, která se navzájem rozvíjejí. Naše organizace se snaží budit v nich sílu a inteligenci při dosahování společného cíle, jímž je stvoření krásné hudby. Snažíme se dát vzniknout trvající komunitě mladých žen, které chtějí být hlasem naší budoucnosti.

 

Auris Brunensis

Město: Brno (CZE)
Sbormistr: Ing. BcA. Tereza Toufarová
Soutěžní kategorie: C

AURIS BRUNENSIS (v překladu brněnské ucho) je komorním pěveckým tělesem pod vedením dirigentky Terezy Toufarové. Členky souboru se z většiny vyprofilovaly v mládežnickém pěveckém sboru Kantiléna při Filharmonii Brno. Kantiléna pod vedením prof. Ivana Sedláčka taktéž přivedla členky Auris Brunensis k zaměření na renesanční duchovní hudbu, jež ale není zdaleka výhradním repertoárem tohoto tělesa. Auris Brunensis chce zúročit své nesporné pěvecké kvality jak po stránce pěvecké techniky, tak po stránce stylové a výrazové.

 

Baiterek

Město: Almaty (KAZ)
Sbormistr: Yelena Baiysbayeva
Soutěžní kategorie: A2, E

Dětský sbor “Baiterek” vznikl v roce 2002 na základech hudebního oddělení na Gymáziu č. 79 v Kazachstánském městě Almaty. Uměleckým ředitelem a dirigentem je Jelena Baiysbayeva.

Sbor “Baiterek” je nejlepším uskupením jak ve svém městě, tak v zemi a aktivně se účastní mnoha různých hudebních soutěží a festivalů. Každoročně je sbor zván, aby se zúčastnil operních produkcí. Sbor také spolupracuje s předními muzikanty a dalšími slavnými Kazašskými sbory. V repertoáru se dají najít jak klasické, tak i lidové a moderní písně. Každý rok se sbor účastní městských, národních i mezinárodních soutěží a festivalů.

 

DPS Cantabile ZUŠ Hranice

Město: Hranice (CZE)
Sbormistr: Markéta Lásková
Soutěžní kategorie: A2

Tento sbor navštěvují žáci ve věku 9–15 let. Zkoušíme jednou týdně tři hodiny. Dvakrát do roka uskutečňujeme víkendová soustředění a podle potřeby zkoušíme i v sobotu. Většina dětí hraje na nějaký hudební nástroj a také se vzdělávají v hudební teorii. Děti navazují na již získané dovednosti z přípravného oddělení a dále je zdokonalují a rozvíjejí. V tomto oddělení již zpíváme ve dvojhlasu a trojhlasu. Získaná ocenění: soutěž MŠMT v Jeseníku 2016 (zlatá medaile), soutěž MŠMT v Litomyšli 2016 (stříbrná medaile), Mezinárodní soutěž Svátky písní Olomouc 2016 (zlatá medaile), Svátky písní Olomouc 2017 (zlatá medaile).

 

DPS Jiskřička

Město: Praha (CZE)
Sbormistr: Anna Nebáznivá
Soutěžní kategorie: A1

Dětský pěvecký sbor Jiskřička vznikl v roce 1985 v Praze v Uhříněvsi při základní škole Bratří Jandusů. Od roku 2012 sbor vede Anna Nebáznivá, pod jejímž vedením zpívá ve třech odděleních téměř stovka dětí, z jedné základní školy. Posledním úspěchem je účast na celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů za kraj Praha a Střední Čechy v roce 2018. Sbor pravidelně koncertuje, vystupuje na akcích města i školy, pořádá výchovně vzdělávací koncerty pro žáky ZŠ i MŠ a vystoupení pro seniory.

 

DPS Primavera

Město: Brno (CZE)
Sbormistr: Natalia Chirilenco, Igor Karpilovskij
Soutěžní kategorie: A5, B

Dětský sbor Primavera vznikl v roce 1992 jako výběrové umělecké těleso Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně. Se svým přípravným sborem Čerešničky sdružuje pěvecky nadané žáky základních a středních škol města Brna. Ve školním roce 2018/19 působí jako hlavní sbormistryně Primavery Natalia Chirilenco.

V rámci výuky se zřetel klade na technicky správné zpívání, rozvoj dechové opory i správnou artikulaci. S vyšším věkem dětí se nároky kladou na zvládnutí vícehlasých skladeb a hudební cítění v interpretovaných skladbách. Mezi stěžejní aktivity patří koncertní činnost sboru Primavera. Motivaci a inspiraci sbor nachází v soutěžních vystoupeních nebo také ve sborových výměnách.

 

DPS Studánka

Město: Police nad Metují (CZE)
Sbormistr: Miriam Blažková
Soutěžní kategorie: A2

Dětský pěvecký sbor Studánka pracuje při ZUŠ Police nad Metují. Od roku 1998 sbor vede Miriam Blažková. Protože všichni zpěváci navštěvují individuálně výuku hry na nějaký hudební nástroj, využíváme tyto jejich dovednosti jako zpestření doprovodu sborového zpěvu. Klavírní doprovod léta věrně zajišťuje pan učitel Pavel Čapek. Sbor vystupuje pravidelně na koncertech ZUŠ, účastní se veřejného života našeho města a občas vycestuje do zahraničí. V repertoáru jsou vedle sebe skladby současných skladatelů, tak klasiků i starých mistrů. Na Svátky Písní se sbor vrací docela pravidelně, ale vždy generačně obměněn.

 

Hekal

Město: Vsetín (CZE)
Sbormistr: Helena Kaločová
Soutěžní kategorie: A6

PS Hekal vznikl ve Vsetíně v r. 2010 z absolventů středoškolského PS Song Masarykova gymnázia Vsetín. Tvoří ho vysokoškoláci a mladí lidé, kteří chtějí svou zálibu ve sborovém zpěvu dále rozvíjet. Za svou krátkou dobu trvání uskutečnil řadu koncertů ve Vsetíně i okolí, společně s PS Song podnikl koncertní zájezd do jižní Itálie a úspěšně se účastnil mezinárodní soutěže Zlatna vila v Prijedoru v Bosně a Hercegovině. V regionální soutěži Chrám i tvrz si vyzpíval v r. 2010 1. místo a na Festivalu sborového umění v Jihlavě získal v r. 2011, 2015 a 2017 stříbrné pásmo, v r. 2014 se zúčastnil festivalu Proms Prague v mezinárodním sboru, v roce 2016 si opět v mezinárodním sboru zazpíval v Praze Carminu buranu. Pěvecký sbor Hekal řídí dirigentka PaedDr. Helena Kaločová.

 

Choir of Martime University of Szczecin

Město: Štětín (POL)
Sbormistr: Sylwia Fabiańczyk-Makuch
Soutěžní kategorie: A4, E

Sbor Námořní akademie ve Štětíně pod vedením Sylwie Fabiańczyk-Makuch, PhD existuje už patnáct let. V současnosti toto uskupení čítá přes 70 členů – muzikantů i amatérů, nadšenců do všech druhů hudby. Už od začátku byl sbor výborným zástupcem svého města i kraje a rozšiřoval námořnickou tradici v zemi i po světě. Nyní sbor sestává z více než 80 lidí a na svém kontě má stovky koncertů, více než tucet mezinárodních turné, několik desítek významných cen z prestižních festivalů z Polska i zahraničí, pět CD a mnoho premiér současné hudby.

 

Choir of Medical University of Białystok

Město: Białystok (POL)
Sbormistr: Anna Moniuszko
Soutěžní kategorie: B, E

Sbor je smíšený, a jeho repertoár sestává z duchovních i světských děl od období rané Renesance až po premiéry skladeb současných umělců. Sbor také zpívá oratoria a opery spolu se symfonickými i komorními tělesy jak z Polska, tak ze zahraničí. Už od 70. let pravidelně spolupracuje s orchestrem Podleské opery a filharmonie. Sbor ale už vystupoval s mnoha Evropskými orchestry. Během dlouhé historie sboru se studenti lékařských oborů z Bělostoku účastnili velkého množství prestižních soutěží a festivalů, kde získali mnohá ocenění. Koncertovali už ve více Evropských zemích: Rakousku, Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Francii, Řecku, Španělsku, Nizozemsku, Irsku, Litvě, Německu, Portugalsku, Švýcarsku, Maďarsku, Velké Británii a Vatikánu, kde měli tu čest vystupovat během mše svaté v Bazilice Sv. Petra. Také byli jediným polským sborem, který se zúčastnil 50. výročí založení Izraelského státu.

 

Choir of the University of Economics in Katowice

Město: Katowice (POL)
Sbormistr: Michał Brożek
Soutěžní kategorie: A4, B

Sbor Ekonomické univerzity v Katovicích vznikl v roce 2006. Do jeho repertoáru patří stará hudba, klasická hudba, romantická a současná hudba včetně duchovních písní, aranžmá popových písní, skladby inspirované folklórem ale i oratoria. Sbor se zúčastnil mnoha festivalů a soutěží v Polsku i zahraničí: v Itálii, Litvě, Turecku, Španělsku, Francii, České republice, Makedonii, Číně a na Slovensku. Sbor spolupracuje s polskými i zahraničními sbory a orchestry. Od roku 2008 sbor pořádá Metropolitan Choral Festival.

 

IELEV 125th. Year Children’s Choir

Město: Istanbul (TUR)
Sbormistr: Gamze Yegmen
Soutěžní kategorie: A1

IELEV Dětský sbor 125. roku vznikl v roce 2009 s 55 žáky. Náš sbor, který sestává z 9-12letých žáků, se zúčastňuje školních vystoupení a hudebních akcí. Každý rok vystupujeme na hudební akci jménem “Noc hudby”, která se koná ve velké koncertní hale v Istanbulu. Do našeho repertoáru patří zpěv a polyfonní zpěv ve skladbách národních i cizích. Náš sbor se snaží propracovat k soutěžím a od roku 2013 se zúčastňuje mezinárodních festivalů. Mezi jinými jsme se účastnili například 41. ročníku Festivalu Svátky Písní Olomouc v roce 2014, odkud jsme si odnesli 3. místo v kategorii folklór.

 

Kassiopea

Město: Olomouc (CZE)
Sbormistr: Mgr. Hana Vyroubalová
Soutěžní kategorie: A5

Kassiopea je ženský komorní sbor, který vznikl na podzim v roce 2006 v Olomouci pod vedením Mgr. Hany Vyroubalové. Komorní sbor můžete pravidelně vídat na jarních a vánočních koncertech, stejně tak na řadě kulturních událostí v Olomouci a okolí. Kassiopea se také zúčastnila tuzemských i zahraničních festivalů sborového zpěvu, např. získala v roce v roce 2013 3. místo na festivalu v Ukrajinském Ternopil, v roce 2014 stříbrné pásmo na Festivalu sborového umění Jihlava, v roce 2017 zlaté pásmo na festivalu Svátky písní Olomouc. V roce 2017 účinkoval sbor spolu se swingovým orchestrem New Street Band v muzikálu Kéž by tisíc klarinetů, které získalo cenu Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2016.

 

Komorní sbor Florian

Město: Jeseník (CZE)
Sbormistr: Zdena Blechtová
Soutěžní kategorie: A6, B

Komorní sbor Florian byl založen v roce 2000 známou hudební osobností Jesenicka, sbormistrem a učitelem hudební výchovy na Gymnáziu Jeseník Zdeňkem Florianem a za dobu svého působení má na svém kontě stovky vystoupení, koncertů, účasti na přehlídkách a festivalech. V současnosti sbor sdružuje 11 příznivců sborového zpěvu různého věku a profesí, které spojuje nadšení pro zpívání tzv. staré muziky, duchovní hudby, písní Jaroslava Ježka, spirituálů, gospelů, folkloru a jazzu.

 

Medical University of Gdansk Choir

Město: Gdaňsk (POL)
Sbormistr: Błazej Połom
Soutěžní kategorie: A4

Sbor Lékařské univerzity v Gdaňsku je tvůrcem sedmdesátileté tradice umělecké aktivity jak pro svou alma mater, tak pro širokou řadu milovníků vysoké hudební kultury. Uskupení vystupovalo už ve 25 zemích po celém světě a je hrdým držitelem mimořádných cen získaných na prestižních soutěžích; obzvláště se prokázalo v hlavních Evropských soutěžích. Mezi hlavní ambice sboru patří neustálý vývoj a osvojení si nových hudebních žánrů včetně jejich kulturního dědictví, což je důvodem k účasti sboru na mnohých sborových soustředěních v různých zemích.

 

Mixed Choir Sedyanka

Město: Silistra (BGR)
Sbormistr: Lidiya Kuleva
Soutěžní kategorie: A4

Reprezentativní smíšený sbor “Sedyanka”, založený roku 1894 českým umělcem Karlem Mahanem, je nejstarší hudební institucí ve městě Silistra. Během 120 let své existence měl sbor ve svém repertoáru duchovní i světské skladby, úpravy lidových skladeb, ale i sborové práce z období klasických. Sbor byl nejen mnohokrát poctěný cenami od Bulharské asociace skladatelů za nejlepší interpretace Bulharské hudby, ale vyhrává také prestižní mezinárodní ceny po skoro celé Evropě. V bohaté sbírce trofejí se dá najít i to nejvyšší ocenění za kulturní aktivity v Bulharsku – Řád Cyrila a Metoděje prvního stupně. V současnosti smíšený sbor “Sedynka” vede dirigentka Lidiya Kuleva.

 

Mládežnický sbor Karla Dvořáčka

Město: Orlová (CZE)
Sbormistr: Mgr. Jaromír Vrlík
Soutěžní kategorie: A2

Mládežnický sbor Karla Dvořáčka působí na stejnojmenné základní škole v Orlové od roku 1992. Našli zde uplatnění chlapci, kteří již nemohli zpívat v DPS Kopretina. Společně s Kopretinou se podílejí na programech školy a města. V neposlední řadě jsou pravidelnými a úspěšnými účastníky na sborových soutěžích a festivalech po celé republice. V rámci Celostátních přehlídek dětských pěveckých sborů, získává sbor pravidelně zlatá a stříbrná pásma. V repertoáru najdeme skladby starých i současných hudebních skladatelů, lidové písně v nejrůznějších úpravách, a také skladby z oblasti populární hudby.

 

Mladost

Město: Brno (CZE)
Sbormistr: Stanislav Smoček
Soutěžní kategorie: B

Pěvecký sbor Mladost je amatérský ženský sbor působící v Brně, který vznikl již v roce 1956 jako sbor dětský. Každoročně pořádá řadu koncertů a vystupuje na domácích i zahraničních festivalech sborového zpěvu. V současné době je sbormistrem Mladosti Stanislav Smoček, student brněnské JAMU v oboru dirigování sboru. Repertoár sboru tvoří duchovní i světské skladby, vokální polyfonie starých mistrů, skladby světových klasiků a českých autorů (např. Petr Eben, Zdeněk Lukáš, Petr Řezníček), spirituály, úpravy našich i zahraničních lidových písní.

 

Modrásci

Město: Litoměřice (CZE)
Sbormistr: Alexandra Pallasová
Soutěžní kategorie: A1, D

Modrásci jsou nejstarším přípravným sborem litoměřického dívčího sboru Puellae cantantes. Zpívají zde děti ve věku od 8 do 11 let. Sbor byl založen v roce 2002 a od té doby se téměř každoročně účastní Svátků písní v Olomouci, kde získal již třikrát ve své kategorii zlatou medaili, a dalších regionálních i celostátních festivalů a soutěží. Sbor má za sebou bezpočet koncertů v různých místech své vlasti, podnikl také koncertní zájezd do Polska a soutěžil v Belgii.

 

Music BoDo mladší

Město: Olomouc (CZE)
Sbormistr: Mgr. Hana Vyroubalová
Soutěžní kategorie: A1

Dětský pěvecký sbor Music BoDo mladší oddělení patří pod pěvecké sbory BoDo centra Olomouc. Mladší děti zpívají písně lidové, písně současných autorů i lehčí úpravy staré muziky. Pravidelně se scházejí jednou týdně hodinu. Vystupují na letním a zimním koncertě v Olomouci, tradičně již několik let na akci Česko zpívá koledy, účastní se pravidelně sborových přehlídek ve Vsetíně a Uničově.

 

Orbis Pictus Ostrov

Město: Ostrov (CZE)
Sbormistr: Mgr. Lenka Kozohorská
Soutěžní kategorie: A4

Pěvecký sbor Orbis pictus Ostrov byl založen v roce 1998 původně jako ženský sbor. Později se však rozšířil i o mužskou část a v současné době se počet členů ustálil na 25. Repertoár sboru je velmi bohatý, zpíváme skladby starých mistrů, spirituály, písně duchovní i skladby našich současníků. Působíme v celém Karlovarském kraji, pořádáme charitativní koncerty, vánoční a velikonoční vystoupení, společné akce se spřátelenými sbory. Jsem aktivními členy Unie českých pěveckých sborů. V roce 2018 jsme se zúčastnili Festivalu sborového umění v Jihlavě, odkud jsme si přivezli bronzové pásmo. Jako svůj největší úspěch bereme ten fakt, že nás společné zpívání i po tolika letech stále baví. Od samého počátku nás umělecky řídí paní sbormistryně Mgr. Lenka Kozohorská.

 

Pěvecké sdružení slezských učitelek

Město: Opava (CZE)
Sbormistr: Jiří Slovík
Soutěžní kategorie: A5

Sbor PSSU Opava oslavil v minulém květnu 60. let od svého založení. Původně výhradně učitelský sbor dnes přijímá i zpěvačky jiných profesí. Za celou svou dobu činnosti nazkoušel stovky skladeb a vedením sboru prošli takoví sbormistři jako František Hába nebo Petr Škarohlíd. Sbor projel mnoho států Evropy, účastnil se mnoha festivalů a soutěží. V posledním období je velký úspěch 2. místo z Festivalu Praga cantat 2017 a natočení nového profilového CD.

 

Pěvecký sbor Konzervatoře v Teplicích

Město: Teplice (CZE)
Sbormistr: Roman Pallas
Soutěžní kategorie: A3

Smíšený sbor, složený převážně ze studentů 1. – 3. ročníku, pracuje v současné době pod vedením sbormistra Romana Pallase. V minulých letech se sbor několikrát úspěšně zapojil do provedení náročných vokálně instrumentálních děl světových klasiků po boku Severočeské filharmonie Teplice, Děčínského symfonického orchestru a školního symfonického orchestru konzervatoře. Každoročně se též podílí na uvedení Rybovy České mše vánoční v teplickém Domě kultury. Kromě toho nacvičuje a na vlastních koncertech představuje původní sborovou tvorbu od skladeb renesančních mistrů až po díla současných skladatelů.

 

Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem

Město: Vrbno pod Pradědem (CZE)
Sbormistr: Mgr. Leoš Sekanina
Soutěžní kategorie: A4, B

Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem vznikl v roce 1971 původně jako sbor učitelský. V současné době je necelá čtyřicítka zpěváků složena z různých profesí i různého věku – od studentů po zasloužilé zpěváky – seniory. Interpretuje díla různých slohových období od renesanční polyfonie až po skladby autorů 20. století. Pozornost věnuje úpravám lidových písní českých i jiných národů. Sbor „zabodoval“ v soutěži Pražské sborové dny, opakovaně v Olomouci na Svátcích písní či na zahraničních festivalech. Vrbenský sbor navštívil několik zemí Evropy i Asie, udržuje aktivní přátelské kontakty s mnoha domácími sbory. Poslední větší koncertní zájezdy sbor zavedly do Francie, do slovenské Senice, vícekrát ročně zpívá sbor i Polsku – se spřátelenými sbory. Významnou složkou činnosti sboru je i pořádání kulturních akcí v regionu – už 24 ročníků Mezinárodního sborového festivalu, vánoční i letní koncerty, vystoupení spřátelených sborů domácích i zahraničních. Sbor se podílí i na akcích dětských pěveckých sborů v regionu. Sbor založila paní učitelka Eva Vacková, od roku 1986 jí pomáhal Leoš Sekanina, který je nyní hlavním sbormistrem.

 

Pjevački zbor “Josip Vrhovski” Nedelišće

Město: Nedelišće (HRV)
Sbormistr: Branimir Magdalenić
Soutěžní kategorie: C

Pěvecký sbor Josip Vrhovski z Nedelišće (Chorvatsko) byl založen v dubnu roku 1998 za účelem pozdvihnutí kultury a také s cílem zachovat etnické dědictví v dané oblasti a širším okolí. Již od svého vzniku působí sbor pod vedením Branimira Magdaleniće, profesora hudby, jehož odbornost a trpělivá práce přispívá k neustálému zlepšování sboru. V současné době má sbor 50 členů různého věku i povolání – od studentů až po důchodce. Sbor předvedl svoji práci na mnoha představeních, byl hostem například v Norsku, Slovinsku, Srbsku, Maďarsku, Itálii…

Sbor vyhrál několik cen jak v krajských (Novigrad, Rovinj, Šibenik, Tuhelj), v národních, ale také v mezinárodních soutěžích (Verona, Bratislava, Olomouc).

 

Saulgriezi

Město: Riga (LVA)
Sbormistr: Baiba Mangule
Soutěžní kategorie: C

Smíšený sbor absolventů z Natalijas Draudzinas vidusskola (dříve Rižská střední škola č.7) jménem ‘Saulgriezi’ (Slunovrat) byl založen roku 1990. Uměleckým ředitelem sboru je dirigentka a učitelka hudební výchovy Baiba Mangule. Během let, kdy byl s malými pauzami aktivní, sbor pořádal koncerty v Lotyšsských kostelech, účastnil se mnoha ročníků lotyšského Festivalu zpěvu a tnce, několikrát uskutečnil koncerty ve Švédsku a Finsku a účastnil se také festivalů a soutěží sborů po celé Evropě. Sbor sestává z 38 zpěváků. Jeho repertoár se skládá převážně z lotyšských lidových písní, a capella sborového zpěvu a duchovní hudby.

 

Štývarův dětský sbor

Město: Třinec (CZE)
Sbormistr: Alena Kostková
Soutěžní kategorie: A2

Štývarův dětský sbor byl založen v roce 1961 v Domě dětí a mládeže v Třinci. O tři roky později začal s dětmi pracovat Václav Štývar, který se zasloužil o umělecký růst sboru a obohatil jej o celou řadu vlastních písní. V 70. a 80. letech vstoupil sbor do povědomí veřejnosti nahrávkami písní pro děti s Ostravským rozhlasovým orchestrem.

Od roku 1997 vede pěvecký sbor Alena Kostková, violistka, učitelka základní umělecké školy a umělecká vedoucí Třineckého komorního orchestru. Sbor se pravidelně účastní celostátních i mezinárodních zahraničních soutěží, ze kterých si vždy odváží přední umístění.

 

UCSI University Chamber Choir

Město: Kuala Lumpur (MYS)
Sbormistr: Terrence Ling Hung Shu
Soutěžní kategorie: A4

The UCSI University Chamber Choir (Komorní sbor univerzity UCSI) je vysoce ceněný a je jedním z pěti pěveckých uskupení Univerzity UCSI. Sbor vystupuje s repertoárem, který sahá od evropské renesance až k současné hudbě a představuje sborovou hudbu pocházející z široké škály kultur, stylů a žánrů. Kromě toho mají členové sboru výsadu vystupovat s Malajským filharmonickým orchestrem. V současnosti sbor sestává z 30 studentů studujících obory klasické nebo současné hudby na Hudební fakultě univerzity UCSI.


Ženský komorní sbor Floriana

Město: Jeseník (CZE)
Sbormistr: Zdena Blechtová
Soutěžní kategorie: A6

Ženský komorní sbor Floriana se realizuje jako součást Komorního sboru Florian na základě touhy jeho členek zazpívat si sborové skladby pouze v ženském obsazení. Dlouholetá pravidelná účast na Bělotínském týdnu zpěvu v Hranicích na Moravě, sborové zpívání pod odborným vedením profesionálních sbormistrů nás motivuje k nastudování nejkrásnějších skladeb sborové literatury, které tam poznáváme, nevyjímaje skladby pro ženský sbor.