Soutěžní pravidla a kategorie

Pravidla soutěže:

Soutěž je určena všem typům pěveckých těles a pěveckých sborů – mládežnickým a dospělým sborů – mužským, ženským i smíšeným sborům.

 • sbory jsou řazeny do kategorií dle velikosti:

  • malý sbor – 4- 12 zpěváků (smíšené, mužské či ženské sbory; minimální věková hranice je 15 let)

  • velký sbor – více než 12 zpěváků (smíšené, mužské či ženské sbory; minimální věková hranice je 15 let)

 • sbory mohou soutěžit ve dvou kategoriích:

 • kategorie A: sbory zpívají písně ze své země původu

 • kategorie B: sbory nezpívají písně ze země svého původu, ale zahraniční písně

 • soutěžní program musí obsahovat:

 • aranžmá písní ze země, z která sbor pochází, národní písně nebo písně zahraniční a folklorní

 • skladby založené na foklorní a tradiční hudbě jakéhokoli typu

 • všechny skladby musí být zpívány v původním jazyce, ve kterém byly napsány

 • dvě skladby mohou být zpívány za doprovodu akustických hudebních nástrojů, ostatní musí být zpívány a cappella

 • písně mohou být světské nebo duchovní

 • všechny skladby musí být zpívány v tříhlase

 • sbory mohou soutěžit v jedné nebo dvou kategoriích

Soutěžní kategorie:

Kategorie A – Národní folklorní hudba

 • 8 – 10 minut soutěžního programu
 • 3 – 4 soutěžní skladby / aranžmá
 • Repertoár se musí skládat z duchovních skladeb / aranžmá různého charakteru a stylu
 • Skladby musí pocházet ze země původu sboru

Kategorie B – Zahraniční folklorní hudba

 • 8 – 10 minut soutěžního programu
 • 3 – 4 soutěžní skladby / aranžmá
 • Repertoár se musí skládat z duchovních skladeb / aranžmá různého charakteru a stylu
 • Skladby musí pocházet ze zahraničních zemí

Kategorie C – Smíšená folklorní hudba

 • 8 – 10 minut soutěžního programu
 • 3 – 4 soutěžní skladby / aranžmá
 • Repertoár se musí skládat z duchovních skladeb / aranžmá ze země původu sboru a ze zahraničních zemí
 • Jedna skladba musí být zpívána a cappella