Program soutěže

Středa 15. května 2019

Příjezd sborů

Čtvrtek 16. května 2019

Výlety

Pátek 17. května 2019

Sborový koncert

Zkoušky sborů

Sobota 18. května 2019

8:30-11:30
12:00-17:30
19:00-20:00
 
 
20:30

Akustické zkoušky v sále
Soutěž
Slavnostní vyhlášení výsledků
&
závěrečná soutěž Grand Prix
Zakončení soutěže

Neděle 19. května 2019

Odjezd sborů