Hodnocení a ocenění

V soutěži zasedá mezinárodní porota, která se skládá ze 3 členů. Ti potom hodnotí tyto prvky:

  • Interpretace
  • Pěvecké dovednosti
  • Obtížnost programu
  • Obecný umělecký dojem (intonace, styl, výsledná přesnost, atd.)

 

  1. KOLO

Sborové vystoupení může být oceněno maximálně 30 body. Průměr bodů je kalkulován na základě celkového součtu bodů uděleného porotou. Ocenění s příslušnými úrovněmi jsou uvedeny podle počtu získaných bodů. Každá medaile má 10 úrovní (1 – 10). Ceny nejsou limitovány pořadím.

 

         Bronzová medaile (1.00 – 10.99 bodů)

         Stříbrná medaile (11.00 – 20.99 bodů)

         Zlatá medaile (21.00 – 30.00 bodů)

         Grand Prix

 

  1. KOLO – FINÁLNÍ SOUTĚŽ / SOUTĚŽ O ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE GRAND PRIX

Sbory se zlatou medailí a nejvíce body v jejich kategorii se utkají v soutěži Grand Prix a to s 1 písní ze stejného repertoáru. Porota může vybrat další sbory, které mohou soutěžit o vítězství v Grand Prix. Nyní se sborům neudělují body, ale porota o vítězi hlasuje. Každý porotce má 1 hlas, který dá svému favoritovi a poté se udělá součet všech hlasů porotců – vítězí nakonec ten sbor, který má nejvíce hlasů poroty.

SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ

Na základě svého úsudku může porota udělit speciální cenu sbormistrům a dirigentům v případě speciálního uměleckého dojmu.