Program soutěže

Středa 21. listopadu 2018

Příjezd sborů

Čtvrtek 22. listopadu 2018

Výlety

Pátek 23. listopadu 2018

Sborový koncert

Zkoušky sborů

Sobota 24. listopadu 2018

8:30-11:30
12:00-18:00
18:30
19:30
 
 
20:30

Akustické zkoušky v sále
Soutěž
Sborový koncert
Slavnostní vyhlášení výsledků
&
závěrečná soutěž Grand Prix
Zakončení soutěže

Neděle 25. listopadu 2018

Odjezd sborů