Soutěžní pravidla a kategorie

Pravidla soutěže:

  • Soutěž je zaměřena na všechny typy pěveckých těles a pěveckých sborů – dětských, mládežnických i dospělých sborů – mužské, ženské i smíšené sbory.
  • Minimální počet členů pěveckého sboru je 4.
  • Program může trvat 8-10 minut (3-4 skladby).
  • Všechny skladby musí být zpívány alespoň trojhlasně.
  • Všechny skladby musí být zpívány v původním jazyce, ve kterém byly napsány.
  • Sbory mohou zpívat v jedné nebo dvou kategoriích.
  • Program se musí skládat ze skladeb různého charakteru a stylu.
  • Věk zpěváků musí být alespoň 7 let.

 

Soutěžní kategorie:

A – KLASICKÁ HUDBA – repertoár se musí skládat ze světských nebo duchovních skladeb / úprav skladeb vážné hudby. Program musí být zpíván a cappella a 1 skladba může být doprovázena na piano.

B – FOLKLORNÍ HUDBA – repertoár se musí skládat ze světských nebo duchovních skladeb / úprav skladeb jakéhokoli druhu tradiční folklorní hudby. Program může být zpíván a cappella nebo může být doprovázen akustickými nástroji. 1 skladba však musí být zazpívána a cappella.

C – POPULÁRNÍ HUDBA – repertoár se musí skládat ze světských nebo duchovních skladeb / úprav skladeb populární hudby. Program může být zazpíván a cappela nebo může být doprovázen na piano či akustické nástroje bez elektrického zesílení.

D – SMÍŠENÁ HUDBA – repertoár se musí skládat ze světských nebo duchovních skladeb / aranží smíchaných ze 2 nebo 3 kategorií. Program může být zpíván a cappella nebo může být doprovázen na piano nebo na akustické nástroje bez elektrického zesílení. 1 skladba musí být zazpívána a cappella.