Podmínky účasti

Festivalový průvodce ke stažení!

Registrace a registrační poplatek

Uzávěrka přihlášek je stanovena na

úterý 30. dubna 2019

Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Grand Prix Thailand

Registrační poplatek za zapsání první soutěžní kategorie soutěže je stanoven na 350 EUR za sbor.

Registrační poplatek za zapsání každé další soutěžní kategorie soutěže je stanoven na 250 EUR za sbor.

Registrační poplatek pro zapsání nesoutěžního tělesa je stanoven na 350 EUR za sbor.

 • Registrační poplatek musí být uhrazen bezhotovostní platbou současně s odesláním přihlášky.
 • Bankovní poplatky jsou hrazeny odesílatelem.
 • V případě odhlášení či neúčasti souboru na festivalu registrační poplatek již nemůže být vrácen.
 • Bankovní spojení pro úhradu registračních poplatků:

FESTA MUSICALE Z.S.

Komerční banka

Číslo účtu: 19-1099080227/0100

IBAN: CZ1701000000191099080227

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Poznámka pro příjemce: název souboru

Pobyt na festivalu a Festival pass

Cestovní náklady – ubytování a stravování si hradí každý sbor sám, včetně doprovodu. Pořadatelé si vyhrazují právo na zajištění ubytování a stravování během festivalu skrze objednání pobytového festivalového balíčku pro každého jednotlivého účastníka. Pořadatelé k tomuto účelu v době festivalu disponují dostupnými kapacitami resortu Ambassador City Jomtien, kde festival probíhá.

Všechny festivalové balíčky obsahují Festival Pass. Festival Pass je umožňuje aktivní i pasivní účast na všech festivalových aktivitách. Festival Pass je povinný pro každého účastníka.

Festival Pass zahrnuje:

 • Propagační materiály pro členy souboru
 • Vstup na koncerty, veškeré festivalové aktivity a doprovodný program
 • Pasivní i aktivní účast na workshopech a masterclass
 • Zkoušky souborů na zkušebnách, využití zkušeben
 • Možnost účinkování na zahajovacím koncertu festivalu
 • Účast sbormistra a zástupců souboru na společenských setkáních s porotci soutěží
 • Video nahrávky ze soutěží a vystoupení na celodenních programech
 • Fotodokumentaci ze soutěže a vystoupení na celodenních programech
 • PR zprávu o účasti na soutěži, výsledkové listiny
 • Online prezentaci souboru
 • Certifikát o účasti na festivalu
 • Aktivní účast na workshopech, masterclass a vystoupení na Gala koncertu v Bangkoku

 

PRO VÍCE INFORMACÍ K POBYTU PROSÍM PŘEJDĚTE K SEKCI POBYTOVÉ BALÍČKY !!!

 

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje práva související s pořizováním obrazových a zvukových záznamů festivalových aktivit včetně jejich dalšího zpracovávání a využití.

Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů.

Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas k použití obrazových a zvukových záznamů pořadatelem festivalu k dokumentačním a propagačním účelům, ke zveřejňování materiálu v médiích.

Změna festivalového programu vyhrazena.

Odesláním přihlášky účastníci festivalu prohlašují, že byli seznámeni s výše uvedenými podmínkami soutěže a podmínkami účasti na festivalu.