Kroky řádné registrace

Následující kroky jsou nutné pro úspěšné přihlášení tělesa na festival:

 

  1. Zaslání přihlášky (formulář e-přihlášky / PDF nebo výtisk přihlášky) nejpozději do:

uzávěrka přihlášek – 31. května 2020

 

  1. Zaslání vyžadovaných dokumentů (viz. níže)
  2. Úhrada registračního poplatku (současně s odesláním přihlášky)
  3. Objednávka festivalového balíčku (současně s odesláním přihlášky)

 

Dokumenty k zaslání:

A) Vyplněná přihláška na festival se všemi vyžadovanými detaily.

(elektronická přihláška / PDF nebo tištěná přihláška )

B) Barevná fotka souboru ve vysoké kvalitě (ne méně než 1000 pixelů, 300 DPI).

C) Seznam soutěžní skladeb obsahující celé jméno skladatele, celý název skladby / cyklu skladeb, minutáž každé skladby, vyznačené pořadí provedení skladeb.

D) 5 kopií soutěžních partitur zaslaných poštou a všechny partitury soutěžních skladeb zaslané elektronicky e-mailem.

E) CD, DVD, MP3 nebo URL odkaz – nahrávka nejméně jedné skladby provedené souborem, ne více jak 3 roky stará.

F) Vyplněná objednávka festivalového pobytového balíčku. (zde)

G) Vyplněný formulář festivalových aktivit. (zde)

H) Potvrzení o úhradě registračního poplatku.

I) Potvrzení o úhradě zálohové platby na pobytové balíčky.

J) Jmenný seznam účastníků s vyznačeným datem narození.