Kroky řádné registrace

Následující kroky jsou nutné pro úspěšné přihlášení tělesa na festival:

 

 1. Zaslání přihlášky (formulář e-přihlášky / PDF nebo výtisk přihlášky) nejpozději do:

uzávěrka přihlášek – 31. května 2020

 

 1. Zaslání vyžadovaných dokumentů (viz. níže)
 2. Úhrada registračního poplatku (současně s odesláním přihlášky)
 3. Objednávka festivalového balíčku (současně s odesláním přihlášky)

 

Dokumenty k zaslání:

 1. Vyplněná přihláška na festival se všemi vyžadovanými detaily. (elektronická přihláška / PDF nebo tištěná přihláška )
 2. Barevná fotka souboru ve vysoké kvalitě (ne méně než 1000 pixelů, 300 DPI).
 3. Seznam soutěžní skladeb obsahující celé jméno skladatele, celý název skladby / cyklu skladeb, minutáž každé skladby, vyznačené pořadí provedení skladeb.
 4. 5 kopií soutěžních partitur zaslaných poštou a všechny partitury soutěžních skladeb zaslané elektronicky e-mailem.
 5. CD, DVD, MP3 nebo URL odkaz – nahrávka nejméně jedné skladby provedené souborem, ne více jak 3 roky stará.
 6. Vyplněná objednávka festivalového pobytového balíčku a festivalových aktivit. (zde)
 7. Potvrzení o úhradě registračního poplatku.
 8. Potvrzení o úhradě zálohové platby na pobytové balíčky.
 9. Jmenný seznam účastníků s vyznačeným datem narození.