Registrační poplatky

Festivalový průvodce ke stažení!

Mezinárodní soutěž pěveckých sborů „Grand Prix Thailand“

 1. Registrační poplatek za zapsání první soutěžní kategorie soutěže je stanoven na 350 EUR za pěvecký sbor.
 2. Registrační poplatek za zapsání každé další soutěžní kategorie soutěže je stanoven na 250 EUR za pěvecký sbor.
 3. Registrační poplatek pro zapsání nesoutěžního tělesa (soubor vystupující na koncertech a doprovodném programu) je stanoven na 350 EUR za sbor.
 • Registrační poplatek musí být uhrazen bezhotovostní platbou současně s odesláním přihlášky.
 • Bankovní poplatky jsou hrazeny odesílatelem.
 • V případě odhlášení či neúčasti souboru na festivalu registrační poplatek již nemůže být vrácen.
Registrační poplatek obsahuje:

 • akustickou zkoušku v soutěžním sále
 • účast na vyhlášení výsledků soutěže,
 • online prezentaci souboru,
 • soutěžní diplom a medaili,
 • obdržení hodnotících listů ze soutěže a výsledkové listiny.
Způsob úhrady poplatků

 1. Bankovní spojení pro úhradu registračních poplatků:
 2. FESTA MUSICALE Z.S.
  Komerční banka
  Číslo účtu: 19-1099080227/0100
  IBAN:CZ1701000000191099080227
  SWIFT:KOMBCZPPXXX
  Poznámka pro příjemce: název souboru

 3. Bankovní spojení pro úhradu pobytových balíčků:
 4. FESTA OLOMOUC S.R.O., cestovní kancelář
  Komerční banka

  Pro platbu v CZK:

  Číslo účtu: 19-1131660257/0100
  IBAN: CZ0301000000191131660257

  Pro platbu v EUR:

  Číslo účtu: 115-5821490257/0100
  IBAN: CZ710100000115582149025

  SWIFT: KOMBCZPPXXX
  Variabilní symbol: Číslo vydané faktury
  Poznámka pro příjemce: Název souboru

Zálohová a finální platba pobytových balíčků bude vyžadována před a po uzávěrce přihlášek.

Zálohová platba musí proběhnout k danému datu pro úspěšnou rezervaci ubytování a služeb.

V případě změny či odhlášení služeb může být pořadatelem vyžadován storno poplatek dle pravidel uvedených ve Všeobecných podmínkách cestovní kanceláře Festa Olomouc s.r.o.

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje práva související s pořizováním obrazových a zvukových záznamů festivalových aktivit včetně jejich dalšího zpracovávání a využití. Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů.
 2. Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas k použití obrazových a zvukových záznamů pořadatelem festivalu k dokumentačním a propagačním účelům, ke zveřejňování materiálů v médiích a na internetu.
 3. Změna festivalového programu vyhrazena.
 4. Pobyt a festivalové pobytové balíčky se řídí všeobecnými podmínkami cestovní kanceláře Festa Olomouc s.r.o.
 5. Odesláním přihlášky účastníci festivalu prohlašují, že byli seznámeni s výše uvedenými podmínkami soutěží, účasti na festivalu a podmínkami spojenými s pobytem na festivalu.