Soutěžní kategorie

Grand Prix Thailand

A – Kategorie – volný reperoár

A1 – Dětské sbory do 12 let

A2 – Dětské sbory do 16 let

A3 – Mládežnické sbory

A4 – Dospělé sbory – smíšené (S, A, T, B)

A5 – Dospělé sbory – stejné hlasy (S, S, A, A / T, T, B, B)

A6 – Komorní sbory

A7 – Seniorské sbory

 

B – Kategorie – Duchovní hudba (dětské, mládežnické, dospělé, komorní, seniorské sbory)

  • Repertoár se musí skládat pouze ze skladeb okruhu duchovní hudby.
  • Nejméně jedna provedená skladba musí být zkomponována před rokem 1750.

 

C – Kategorie – Folklór (dětské, mládežnické, dospělé, komorní, seniorské sbory)

  • Repertoár se musí skládat pouze z folklorních skladeb, případně aranžmá folklórních skladeb.
  • Nejméně jedna provedená skladba musí být pocházet z domovské země pěveckého sboru.

 

D – Kategorie – Populární hudba (dětské, mládežnické, dospělé, komorní, seniorské sbory)

  • Repertoár se musí skládat pouze z okruhu skladeb: spirituál, gospel, jazz, populární hudba

 

E – Kategorie – Soudobá hudba (dětské, mládežnické, dospělé, komorní, seniorské sbory)

  • Repertoár se musí skládat pouze ze skladeb zkomponovaných po roce 1945.

 

Dětské sbory – věkový limit, počet zpěváků, časový limit

Věkový limit: V kategorii dětských sborů je stanoven horní věkový limit na 16 let včetně (věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže). Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 15 % zpěváků, maximální přípustné překročení věkové hranice jsou dva roky. Překročení věkového limitu musí být předem nahlášeno organizátorovi.

Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 14.

Časový limit: Pro dětské sbory je stanoven časový limit na 10 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 15 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

 

Mládežnické sbory – věkový limit, počet zpěváků, časový limit

Věkový limit: V kategorii mládežnických sborů je stanoven horní věkový limit na 26 let včetně (věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže). Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 15 % zpěváků, maximální přípustné překročení věkové hranice jsou dva roky. Překročení věkového limitu musí být předem hlášeno organizátorovi.

Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 14.

Časový limit: Pro mládežnické sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

 

Dospělé sbory – věkový limit, počet zpěváků, časový limit

Věkový limit: V kategorii dospělých sborů není stanoveno věkové omezení.

Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 14.

Časový limit: Pro dospělé sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

 

Komorní sbory – věkový limit, počet zpěváků, časový limit

Věkový limit: V kategorii komorních sborů není stanoveno věkové omezení.

Počet zpěváků: Maximální počet zpěváků je 14.

Časový limit: Pro komorní sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

 

Seniorské sbory – věkový limit, počet zpěváků, časový limit

Věkový limit: V kategorii seniorských sborů je stanoven spodní věkový limit 50 let. Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 15 % zpěváků, maximální přípustné překročení věkové hranice jsou dva roky. Překročení věkového limitu musí být předem hlášeno organizátorovi.

Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 14.

Časový limit: Pro seniorské sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.