Pravidla soutěže

 1. Soutěž o Absolutního vítěze Grand Prix Thailand je druhým, postupovým kolem Mezinárodní soutěže pěveckých sborů Grand Prix Thailand.
 2. Soutěž o Absolutního vítěze Grand Prix Thailand je vypsána jako soutěž bez rozdílu kategorie a věku. Pěvecké sbory jsou nominovány na základě výsledného umístění v Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Grand Prix Thailand. Nominován může být pouze držitel zlatého bodového pásma z Mezinárodní soutěže pěveckých sborů Grand Prix Thailand.
 3. Maximální počet finalistů je 5. Do soutěže se kvalifikují sbory s nejvyšší dosaženým počtem bodů v Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Grand Prix Thailand, v rámci zlatého bodového pásma (rozsah zahrnuje všechny kategorie).
 4. Kvalifikace sborů bude oznámena na vyhlášení výsledků Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Grand Prix Thailand. Soutěž o Absolutního vítěze proběhne jako večerní koncert v sobotu 18. 7. 2020.
 5. Kvalifikace: V případě, že sbor dosáhne stejného bodového výsledku ve více kategoriích, připadá místo finalisty sboru s druhým nejvyšším dosaženým bodovým výsledkem.
 6. Kvalifikace: V případě, že se kvalifikovaný sbor soutěže nezúčastní, či odmítne účast, připadá místo finalisty sboru s druhým nejvyšším dosaženým bodovým výsledkem.
 7. Kvalifikace: V případě rovnosti bodů více sborů ve více kategoriích vybírá daného finalistu v pořadí porota Mezinárodní soutěže pěveckých sborů Grand Prix Thailand na základě veřejného hlasování, které proběhne na vyhlášení výsledků Mezinárodní soutěže pěveckých sborů Grand Prix Thailand.
 8. Soutěžní repertoár: Repertoár pro Soutěž o Absolutního vítěze Grand Prix Thailand není dramaturgicky omezen.
 9. Limit: Každý soutěžící sbor předvede 1 skladbu dle vlastního výběru.
 10. Soutěžní porota: Absolutního vítěze festivalu Grand Prix Thailand vybírá odborná porota Mezinárodní soutěže pěveckých sborů Grand Prix Thailand rozšířená o sbormistry zúčastněných sborů a odbornou veřejnost. Jmenný seznam porotců Soutěže o Absolutního vítěze Grand Prix Thailand je veřejně dostupný v místě konání a uveden ve výsledkové listině.
 11. Hodnotící systém: Každý z porotců přiděluje po jednom hlasu preferovaném pěveckému sboru. Vyhrává finalista s nejvyšší dosaženým počtem hlasů. Každý člen poroty Soutěže o Absolutního vítěze Grand Prix Thailand disponuje pouze jedním hlasem. Předseda poroty disponuje dvěma hlasy. Předseda poroty udělí druhý hlas pouze v případě rovnosti hlasů.
 12. Rovnost hlasů: V případě rovnosti hlasů přidělí rozhodující hlas předseda poroty Soutěže o Absolutního vítěze Grand Prix Thailand.
 13. Vyhlašování výsledků: Hlasování porotců je veřejné.
 14. Titul a ceny: Sboru s nejvyšším počtem hlasů náleží titul „Absolutní vítěz soutěže Grand Prix Thailand”. V soutěži mohou být vypsány finanční i nefinanční výhry jak pro absolutního vítěze, tak pro finalisty soutěže. Případné informace o finančních i nefinančních výhrách budou zveřejněny na webových stránkách pořadatele festivalu www.festamusicale.com a stávají se dodatkem těchto soutěžních pravidel.