Pravidla soutěže

 1. Soutěž o Absolutního vítěze Grand Prix Thailand je druhým, postupovým kolem Mezinárodní soutěže pěveckých sborů Grand Prix Thailand.
 2. Soutěž o Absolutního vítěze Grand Prix Thailand je vypsána jako soutěž bez rozdílu kategorie a věku. Pěvecké sbory jsou nominovány na základě výsledného umístění v Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Grand Prix Thailand. Nominován může být pouze držitel zlatého bodového pásma z Mezinárodní soutěže pěveckých sborů Grand Prix Thailand.
 3. Maximální počet finalistů je 5. Do soutěže se kvalifikují sbory s nejvyšší dosaženým počtem bodů v Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Grand Prix Thailand, v rámci zlatého bodového pásma (rozsah zahrnuje všechny kategorie).
 4. Kvalifikace sborů bude oznámena na vyhlášení výsledků Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Grand Prix Thailand. Soutěž o Absolutního vítěze proběhne jako večerní koncert. Finalisté musí ohlásit soutěžní program neprodleně po oznámení nominace.
 5. Kvalifikace: V případě, že sbor dosáhne stejného bodového výsledku ve více kategoriích, připadá místo finalisty sboru s druhým nejvyšším dosaženým bodovým výsledkem.
 6. Kvalifikace: V případě, že se kvalifikovaný sbor soutěže nezúčastní, či odmítne účast, připadá místo finalisty sboru s druhým nejvyšším dosaženým bodovým výsledkem.
 7. Kvalifikace: V případě rovnosti bodů více sborů ve více kategoriích vybírá daného finalistu v pořadí porota Mezinárodní soutěže pěveckých sborů Grand Prix Thailand na základě veřejného hlasování, které proběhne na vyhlášení výsledků Mezinárodní soutěže pěveckých sborů Grand Prix Thailand.
 8. Soutěžní repertoár: Repertoár pro Soutěž o Absolutního vítěze Grand Prix Thailand není dramaturgicky omezen, mohou být provedeny i skladby již použité v Mezinárodní soutěži pěveckých sborů Grand Prix Thailand.
 9. Časový limit: Časový limit pro soutěžící je 10 minut čistého času. Čistým časem se rozumí čistá minutáž soutěžního programu. Do čistého času není započítán příchod a odchod sboru na pódium, čas mezi skladbami a potlesk publika.
 10. Soutěžní porota: Absolutního vítěze festivalu Grand Prix Thailand vybírá odborná porota Mezinárodní soutěže pěveckých sborů Grand Prix Thailand rozšířená o sbormistry zúčastněných sborů a odbornou veřejnost. Jmenný seznam porotců Soutěže o Absolutního vítěze Grand Prix Thailand je veřejně dostupný v místě konání a uveden ve výsledkové listině.
 11. Rozšířená soutěžní porota: Do rozšířené soutěžní poroty jsou pozvání všichni sbormistři zúčastněných sborů s výjimkou sbormistrů v Soutěži o Absolutního vítěze Grand Prix Thailand vystupujících sborů.
 12. Hodnotící systém: Každý z porotců přiděluje po jednom hlasu preferovaném pěveckému sboru. Vyhrává finalista s nejvyšší dosaženým počtem hlasů. Každý člen poroty Soutěže o Absolutního vítěze Grand Prix Thailand disponuje pouze jedním hlasem. Předseda poroty disponuje dvěma hlasy. Předseda poroty udělí druhý hlas pouze v případě rovnosti hlasů.
 13. Rovnost hlasů: V případě rovnosti hlasů přidělí rozhodující hlas předseda poroty Soutěže o Absolutního vítěze Grand Prix Thailand.
 14. Vyhlašování výsledků: Hlasování porotců je veřejné.
 15. Titul a ceny: Sboru s nejvyšším počtem hlasů náleží titul „Absolutní vítěz soutěže Grand Prix Thailand”. V soutěži mohou být vypsány finanční i nefinanční výhry jak pro absolutního vítěze, tak pro finalisty soutěže. Případné informace o finančních i nefinančních výhrách budou zveřejněny na webových stránkách pořadatele festivalu festamusicale.com a stávají se dodatkem těchto soutěžních pravidel.