Festival Svátky Písní Olomouc

  • Svátky Písní Olomouc 2020

Festivalový průvodce Mundi Cantant ke stažení!

Festivalový průvodce Harmonia Iuvenalis ke stažení!

 

Sestřihy 47. ročníku


Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky Písní Olomouc vznikl v roce 1972 pod názvem Olomoucký festival dětských pěveckých sborů. Od svého založení je festival každoročně pořádaným, tradičním projektem v regionu. Název Svátky Písní festival získal v roce 1977, nejprve plnil výhradně funkci platformy pro setkávání dětských pěveckých sborů prostřednictvím přehlídek a koncertů. V roce 1987 byla poprvé otevřena mezinárodní pěvecká soutěž Iuventus Mundi Cantant, později v roce 2002 restruktualizována a přejmenována na mezinárodní pěveckou soutěž pěveckých sborů Mundi Cantant. Od roku 1987 je festival a pěvecká soutěž otevřena všem kategoriím pěveckých sborů.

Pořadatelem festivalu je spolek Festa Musicale z.s. navazující na sdružení Svátky Písní (do roku 1998), které navázalo na pořadatelskou činnost parku kultury a oddechu (do roku 1989). Festival založil sbormistr a hudební organizátor Karel Klimeš spolu se synem Jiřím Klimešem, jež dále festival rozvíjel. V současné době je ředitelem spolku Festa Musicale a ředitelem festivalu Marek Klimeš.

Festival si klade za cíl podporovat rozvoj sborového zpěvu a amatérského hudebního umění obecně. Posláním festivalu je zejména popularizace sborového zpěvu a upoutání pozornosti široké veřejnosti k tomuto odvětví hudebního umění a kultuře jako takové. Úkolem festivalu je podpora a rozvoj sborových těles jak prostřednictvím festivalu samého (zejména sborová soutěž Mundi Cantant) tak prostřednictvím celoroční činnosti pořadatele, která se snaží podněcovat tvůrčí činnost pěveckých sborů.

Za posledních pět let navštívilo festival Svátky Písní Olomouc 159 sborů, tedy 5918 účastníků z 21 zemí. Na festival přijely sbory ze zemí jako Bulharsko, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Jižní Korea, Kazachstán, Kostarika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malajsie, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, a Česká republika.

Od roku 2019 je festival členem Choral Festival Network