Dřevo za naše nástroje

Mezinárodní festival Svátky písní Olomouc pro ročník 2020 nově otevírá kampaň za výsadbu listnatých / ovocných stromů, v souvislosti s klimatickými změnami, kterým čelíme.

Vraťme přírodě to, co jí patří.

Za každý zúčastněný soubor na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů a mládežnických orchestrů Svátky písní Olomouc vysadíme 1 strom.

Co je cílem výsadby?

Chceme přispět k odolnosti krajiny vůči klimatickým změnám, zchladit a vyčistit prostor, ve kterém žijeme.

Jeden strom může krajinu zchladit až o 3 °C. Nahradí tak zhruba 10 klimatizací a za den vyrobí 1000 l kyslíku. Kromě toho stromy zadržují dešťovou vodu a snižují prašnost.

Kde a kdy budeme sázet?

Výsadba stromů proběhne v Olomouci během festivalu v termínu
od 2. do 7. června 2020
.


 

Výsadba, ošetření a následná péče o vysazené stromy se řídí manuálem sadby stromů
sazimebudoucnost.cz/manual-stromy.

Kampaň “Dřevo za naše nástroje” je registrována do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz.