Kroky řádné registrace

Následující kroky jsou nutné pro úspěšné přihlášení tělesa na festival:

 

 1. Zaslání přihlášky (formulář e-přihlášky / PDF nebo výtisk přihlášky) nejpozději do:

uzávěrky přihlášek – 31. března 2020

 

 1. Zaslání vyžadovaných dokumentů (viz. níže)
 2. Úhrada registračního poplatku (současně s odesláním přihlášky)
 3. Objednávka festivalového balíčku (kapacita ubytování je omezená, objednávku nutno zaslat v dostatečném předstihu před uzávěrkou přihlášek)

 

Dokumenty k zaslání:

  1. Vyplněná přihláška na festival se všemi vyžadovanými detaily.

(elektronická přihláška / PDF nebo tištěná přihláška )

 1. Barevná fotka souboru ve vysoké kvalitě (ne méně než 1000 pixelů, 300 DPI).
 2. Seznam soutěžní skladeb obsahující celé jméno skladatele, celý název skladby / cyklu skladeb, minutáž každé skladby, vyznačené pořadí provedení skladeb – účastníci soutěže mládežnických orchestrů navíc ke každé skladbě uvedou nástrojové obsazení.
 3. 5 kopií soutěžních partitur zaslaných poštou a všechny partitury soutěžních skladeb zaslané elektronicky e-mailem.
 4. CD, DVD, MP3 nebo URL odkaz – nahrávka nejméně jedné skladby provedené souborem, ne více jak 3 roky stará.
 5. Vyplněná objednávka festivalového pobytového balíčku a formulář festivalových aktivit. (zde)
 6. Potvrzení o úhradě registračního poplatku.
 7. Potvrzení o úhradě zálohové platby na pobytové balíčky.
 8. Jmenný seznam účastníků s vyznačeným datem narození.