Registrační poplatky

Mezinárodní soutěž pěveckých sborů
„Mundi Cantant“

 1. Registrační poplatek za zapsání první soutěžní kategorie soutěže je stanoven na 6 750 Kč za pěvecký sbor.
 2. Registrační poplatek za zapsání každé další soutěžní kategorie soutěže je stanoven na 4 050 Kč za pěvecký sbor.
 3. Registrační poplatek pro zapsání nesoutěžního tělesa (soubor vystupující na koncertech a doprovodném programu) je stanoven na 6 750 Kč.
 4. Festivalový průvodce Mundi Cantant ke stažení!

Mezinárodní soutěž mládežnických orchestrů
„Harmonia Iuvenalis“

 1. Registrační poplatek za zapsání do soutěže mládežnických orchestrů je stanoven na 6 750 Kč.
 2. Registrační poplatek pro zapsání nesoutěžního tělesa je stanoven na 6 750 Kč.

Festivalový průvodce Harmonia Iuvenalis ke stažení!

 

 • Registrační poplatek musí být uhrazen bezhotovostní platbou současně s odesláním přihlášky.
 • Bankovní poplatky jsou hrazeny odesílatelem.
 • V případě odhlášení či neúčasti souboru na festivalu registrační poplatek již nemůže být vrácen.
Registrační poplatek obsahuje:

 • akustickou zkoušku v soutěžním sále
 • zkoušky souborů na zkušebnách, využití zkušeben,
 • účast na vyhlášení výsledků soutěže,
 • účast sbormistra/dirigenta a zástupců souboru na společenských setkáních s porotci soutěží,
 • online prezentaci souboru,
 • soutěžní diplom a medaili,
 • obdržení hodnotících listů ze soutěže a výsledkové listiny.
Způsob úhrady poplatků

 1. Bankovní spojení pro úhradu registračních poplatků:
 2. FESTA MUSICALE Z.S.
  Komerční banka
  Číslo účtu: 19-1099080227/0100
  IBAN:CZ1701000000191099080227
  SWIFT:KOMBCZPPXXX
  Poznámka pro příjemce: název souboru

 3. Bankovní spojení pro úhradu pobytových balíčků:
 4. FESTA OLOMOUC S.R.O., cestovní kancelář
  Komerční banka

  Pro platbu v CZK:

  Číslo účtu: 19-1131660257/0100
  IBAN: CZ0301000000191131660257

  Pro platbu v EUR:

  Číslo účtu: 115-5821490257/0100
  IBAN: CZ710100000115582149025

  SWIFT: KOMBCZPPXXX
  Variabilní symbol: Číslo vydané faktury
  Poznámka pro příjemce: Název souboru

Zálohová a finální platba pobytových balíčků bude vyžadována před a po uzávěrce přihlášek.

Zálohová platba musí proběhnout k danému datu pro úspěšnou rezervaci ubytování a služeb.

V případě změny či odhlášení služeb může být pořadatelem vyžadován storno poplatek dle pravidel uvedených ve Všeobecných podmínkách cestovní kanceláře Festa Olomouc s.r.o.

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje práva související s pořizováním obrazových a zvukových záznamů festivalových aktivit včetně jejich dalšího zpracovávání a využití. Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů.
 2. Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas k použití obrazových a zvukových záznamů pořadatelem festivalu k dokumentačním a propagačním účelům, ke zveřejňování materiálů v médiích a na internetu.
 3. Změna festivalového programu vyhrazena.
 4. Pobyt a festivalové pobytové balíčky se řídí všeobecnými podmínkami cestovní kanceláře Festa Olomouc s.r.o.
 5. Odesláním přihlášky účastníci festivalu prohlašují, že byli seznámeni s výše uvedenými podmínkami soutěží, účasti na festivalu a podmínkami spojenými s pobytem na festivalu.