Slevy

Pořadatel poskytuje slevy na pobytové balíčky, Activity pass a registrační poplatek. Podmínky poskytnutí slevy se řídí níže vyjmenovanými pravidly. Některé slevy lze kombinovat. O této možnosti se informujte u pořadatele.

A) Sleva za včasné přihlášení

 • Pořadatel nabízí slevu na pobytové balíčky ve výši 10 % z úhrady pobytového balíčku při brzkém přihlášení. Pro možnost využití slevy bude zaslána vyplněná přihláška na festival, objednávka pobytového balíčku a dále potvrzení o uhrazení registračního poplatku a potvrzení o uhrazení zálohové platby za pobytový balíček do 1. prosince 2019.

B) Sleva pro členy Unie českých pěveckých sborů

 • Členským sborům UČPS bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z poplatku na registrační poplatek za všechny přihlášené kategorie v soutěži „Mundi Cantant“.
 • Členským sborům UČPS bude poskytnuta sleva 25 % na Activity pass (pokud nemají pobytový
  balíček).
 • Členským sborům UČPS bude poskytnuta sleva 10 % na pobytový balíček.
 • Slevy se poskytují na základě potvrzení uděleného Unií českých pěveckých sborů.

C) Sleva pro pěvecké sbory Olomouckého kraje

 • Pěveckým sborům působícím na území Olomouckého kraje bude poskytnuta 40 % sleva na registračním poplatku za první zapsanou soutěžní kategorii soutěže „Mundi Cantant“. Poplatek za účast v každé další soutěžní kategorii je hrazen na náklady zúčastněného sboru.
 • Pěveckým sborům z Olomouckého kraje bude poskytnuta sleva 50 % na Activity pass (pokud nemají pobytový balíček).
 • Pěveckým sborům z Olomouckého kraje bude poskytnuta sleva 10 % na pobytový balíček.
 • Slevy se poskytují na základě poskytnutí plné adresy (ulice, číslo popisné, město, PSČ) místa, kde má sbor nebo zřizující instituce sídlo.

D) Sleva pro pěvecké sbory zřizované školami

 • Pěveckým sborům působícím v rámci škol (základní a střední školy, základní umělecké školy a konzervatoře) bude poskytnuta sleva 20 % na Activity pass (pokud nemají pobytový balíček) na základě dodaného potvrzení pořadateli festivalu, že je škola plátcem veškerých výdajů za výjezd sboru na festival.
 • Sleva za pobytový balíček ve výši 15 % bude poskytnuta sborům, které poskytovateli cestovních služeb dodají potvrzení, že je škola plátcem veškerých výdajů za výjezd sboru na festival.

E) Sleva pro sbory nad 41 osob vč.

 • Pěveckým sborům čítajícím 41 členů a více bude poskytnuta sleva 20 % na Activity pass (pokud nemají pobytový balíček). Sleva bude poskytnuta na základě dodaného jmenného seznamu členů sboru.