Český Krumlov

 

Program:

 

Prohlídka státního hradu a zámku Český Krumlov, který patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století. Areál zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a sedm hektarů zámecké zahrady. Dále se tu nachází zámecké barokní divadlo, které reprezentuje vyspělou barokní scénu. Původní divadelní fond je dochován jak v předmětných reáliích – budova, hlediště, orchestřiště, jeviště, jevištní technika (tzv. mašinerie), dekorace, kostýmy, rekvizity, osvětlovací technika, hasicí prostředky atd. V zámecké zahradě se nachází otáčivé hlediště.

  • Délka programu: celodenní výlet (7 hodin cesta)