Prohlídka města Olomouc

Program:

Návštěva pamětihodností:

 

  • Sloup Nejsvětější Trojice

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je monument postavený ke slávě Boží v letech 1716 až 1754. Jeho hlavním účelem byla okázalá oslava katolické církve a víry, částečně vyvolaná pocitem vděčnosti za ukončení morové epidemie. 35 metrů vysoký sloup představuje nejvyšší sousoší České republiky a jeho součástí je i malá kaple. V roce 2000 byl dokonce zařazen mezi světové kulturní dědictví UNESCO jakožto jedno z vrcholných děl středoevropského baroka

 

  • Olomoucká radnice a orloj

Gotická budova radnice je z roku 1378. Má goticko-renesanční věž vysokou 75 m, gotické chodby, velký sál, kapli sv. Jeronýma, gotický arkýř kaple na jižní straně a kašnu Hygie na západní straně. Renesanční úpravy jsou ze 16. a 17. století: lodžie a portál, arkádový ochoz na zvýšené věži. Na radnici se též nachází olomoucký orloj z roku 1420, současná podoba orloje je od Karla Svolinského.

 

  • Olomoucké kašny

Jedním z olomouckých klenotů jsou dozajista místní kašny. Celkově jich v městě najdeme hned 8. Nejstarší jsou Neptunova a Herkulova kašna, které pochází ze 17. století. Ve století 18. pak byly dostavěny Jupiterova, Caesarova, Merkurova, Delfínova kašna a kašna Tritonů. Jedinou moderní je pak kašna Ariónova z roku 2002.

 

  • Olomoucké paláce

Mezi vyhledávané památky patří také olomoucké paláce, z nichž většina má momentálně renesanční podobu. Mezi nejvýznamnější patří paláce na Horním náměstí (Edelmannův, Petrášův, Ditrichštejnský a Salmův), dále stojí za zmínku Zdíkův palác a v neposlední řadě také Arcibiskupský palác.

 

  • Olomoucké kostely

Město Olomouc nabízí hned několik krásných kostelů. Mezi nejkrásnější patří novogotická katedrála sv. Václava, která je zároveň sídlem olomoucké římskokatolické diecéze. Dalším je národní kulturní památka Klášterní hradisko, bývalý premostrátský klášter, který momentálně slouží jako vojenská nemocnice. Další významnou katolickou památkou je Kostel sv. Mořice – gotický farní kostel z 9. století, který ze své věže nabízí výhled na celé historické centrum Olomouce. Dále je možné navštívit kostel sv. Kateřiny, Dominikánský kostel, kostel sv. Cyrila a Metoděje, kostel sv. Gorazda a v neposlední řadě kostel sv. Michala.

 

  • Památky spojené s hudbou

V Olomouci je také možnost vidět několik památek přímo spojených s hudební historií. Mezi ně patří například pamětní deska na pobyt W. A. Mozarta v městě nebo dům G. Mahlera a v neposlední řadě nádherné Englerovy varhany nainstalované v chrámu sv. Mořice.

 

  • Vzdálenost od místa konání: v místě konání festivalu
  • Délka programu: podle výběru 1-3 hodiny