doc. MgA. et Mgr. Tomáš Krejčí

Absolvoval Konzervatoř a JAMU v Brně v oboru sólový zpěv a HAMU v Praze v oboru dirigování.

Jako dirigent spolupracoval s Filharmonií Hradec Králové, Janáčkovou Filharmonií Ostrava, Západočeským Symfonickým Orchestrem Mariánské Lázně, Komorní Filharmonií Pardubice, Talichovým Komorním Orchestrem Praha a Ensemble Opera Diversa. Nastudoval a provedl opery Z.Fibicha Helga, G.B. Pergolesiho La Serva Padrona a V.Blodka V studni. V letech 1996-2000 působil jako druhý dirigent Českého Filharmonického Sboru Brno.

V roce 1994 založil orchestr ZUŠ města Brna Mladí Brněnští Symfonikové, jehož je doposud uměleckým vedoucím a šéfdirigentem. S těmito mladými hudebníky nastudoval a provedl mj. Čtvrtou symfonii J.B. Foerstra „Veliká noc“, Symfonii č.9 „Novosvětská“ A.Dvořáka a kantátu Svatební košile téhož autora. Rovněž s nimi natočil několik CD a podnikl turné po Polsku, Rakousku, Švýcarsku, Francii a Japonsku.

Jako pěvec se věnuje převážně oratornímu repertoáru v oboru basbaryton a je vyhledávaným interpretem soudobé hudby.

Pedagogicky působí na brněnské Konzervatoři v oborech ansámblový zpěv a komorní sbor a je dirigentem operního studia. Je uměleckým vedoucím a dramaturgem Komorní Opery JAMU a tamtéž vyučuje na katedře dirigování. Taktéž působí jako regenschori při kostele sv. Máří Magdalény v Brně. Od roku 1997 je členem a uměleckým vedoucím mužského vokálního kvarteta QVOX.

Zpět