Gabriel Rovňák

Absolvent Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, z triedy Jana Zbavitela. Bol tiež súkromným žiakom Ondreja Lenárda a Otakara Trhlíka. Absolvoval majstrovské dirigentské kurzy Zsolta Nagya a Martina Turnovského. Už od detstva spieval v Bratislavskom chlapčenskom zbore. Absolvoval Konzervatórium v Bratislave v triede Júliusa Karabu. Štúdium ukončil s titulom „Najlepší absolvent“. Počas svojej dirigentskej kariéry spolupracuje s mnohými orchestrami (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie B. Martinů Zlín, Solamente naturali, Collegium Baroque, Sinfonietta Bratislava, Komorní orchestr města Blansko a ďalšie) a speváckymi zbormi (Bratislavský chlapčenský zbor, detský zbor Primavera Brno, spevácky zbor Lúčnica, zbor Canens a ďalšie).

Počas štúdií na JAMU naštudoval množstvo operných predstavení (B.Smetena – Predaná nevesta, B. Martinů – 2x Alexander a ďalšie), premiéroval skladby súčasných skladateľov. V roku 2013 naštudoval a uviedol operu L. Janáčka – Príhody lišky Bystroušky v nemeckom Hamburgu. Pripravil vzdelávací rozhlasový cyklus, ktorý bol odvysielaný Slovenským rozhlasom. Stál pri vzniku občianskeho združenia pre súčasnú hudbu SOOZVUK. V rokoch 2013 – 2015 pripravil a uviedol výstavu o dirigentovi Zdeňkovi Košlerovi v Národnom divadle v Prahe a v Slovenskom národnom divadle.

Je autorom veľkého vzdelávacieho cyklu „Príbeh hudby“, ktorý zasahuje desaťtisíce mladých ľudí na celom Slovensku. V súčasnosti pôsobí na poste dirigenta Bratislavského chlapčenského zboru spolu so svojou mamou, Magdalénou Rovňákovou. Gabriel Rovňák ml. je tiež interným pedagógom na Hudobnej fakulte Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. S Bratislavským chlapčenským zborom sa predstavil v mnohých európskych krajinách, tiež v USA, Kanade a Rusku. Teleso spolupracuje so Slovenskou filharmóniou, Slovenským národným divadlom a ďalšími prestížnymi inštitúciami doma i v zahraničí. Je nositeľom mnohých ocenení.

Zpět