Jan Míšek

Sbormistr Chlapeckého sboru BONIFANTES, zároveň je zřizovatelem a uměleckým ředitelem Základní umělecké školy BONIFANTES. Své první sbormistrovské zkušenosti získal vedením přípravných oddělení Boni pueri. Jeho profesory dirigování byli prof. Jiří Skopal a doc. Vlastislav Novák. Je absolventem několika mistrovských dirigentských kurzů. Přes své mládí získal řadu ocenění za mimořádný dirigentský výkon a dramaturgii. Během krátké doby se svými sbory získal na různých mezinárodních soutěžích 16 zlatých a 13 stříbrných medailí.

Zpět