Jan Pirner

Je sbormistrem dětského pěveckého sboru Radost Praha od roku 2012. Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor Český jazyk a literatura a hudební výchova (2002–08) a na Filozofické fakultě paralelně muzikologii (2003–06). Hudbě se věnuje od dětských let – nejprve v chlapeckém sboru Pueri gaudentes, později jako člen profesionálních sborů a komorních těles (Kühnův smíšený sbor, Pražský komorní sbor, Český národní sbor), či jako jejich příležitostný host (Czech Ensemble Baroque Choir, Pražský filharmonický sbor). Významně ho v dětství ovlivnil také skladatel a pedagog Pavel Jurkovič. V letech 2010–13 byl ředitelem Pražského komorního sboru, se kterým procestoval většinu Evropy, Japonsko, Macao a Libanon a opakovaně navštívil významné hudební festivaly (Rossini Opera Festival, Wexford Festival Opera ad.). V letech 2012–18 byl zaměstnán v Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, kde působil jako redaktor vědeckého časopisu Hudební věda a podílel se na dvořákovském bádání. Od roku 2012 pracuje v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu jako správce hudební knihovny, editor sborové edice Polyhymnia Bohemica a od letošního roku také jako odborný pracovník pro sborový zpěv dospělých. Za posledních několik let získal s Radostí Praha několik předních ocenění na evropských soutěžích (Neerpelt, Montreux, Kaunas, Preveza, Rimini). Za svoji práci obdržel cenu pro nejlepšího sbormistra festivalu Kaunas Cantat v Litvě, Ocenění Zastupitelstva Městské části Praha 7 za zásluhy v oblasti kultury a cenu Sbormistr junior udělovanou Unií českých pěveckých sborů. Je aktivním členem Společnosti Pavla Jurkoviče, členem porot domácích i zahraničních sborových soutěží.

Zpět