Jan Vičar

Prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc. (1949) se věnuje kompozici, muzikologii a pedagogické i organizační činnosti. Mimo jiné působil na Univerzitě Palackého v Olomouci, jako šéfredaktor časopisu Hudební rozhledy, publikoval řadu vědeckých studií a odborných knih, přednášel na amerických univerzitách a založil mezinárodní festival soudobé hudby MusicOlomouc. Jeho skladby jsou uváděny v České republice i v zahraničí a vydávány na CD i tiskem. Je profesorem katedry hudební teorie Akademie múzických umění v Praze a katedry hudební kultury Západočeské univerzity v Plzni.

Zpět