Jiří Luska

Je vedoucím katedry Hv PdF Univerzity Palackého v Olomouci, a přednáší hudební psychologii a hudební pedagogiku. Odborně se orientuje na otázky hudebně pedagogické, psychologické, okrajově i problematiku teorie non-artificiální hudby viděnou v pedagogických, historických a religiózních aspektech. Pravidelně publikuje a přednáší na odborných seminářích a vědeckých konferencích jak domácích, tak i zahraničích. Je členem oborových rad pro obor Hudební teorie a pedagogika na OU v Ostravě a UP v Olomouci.

Zpět