Jiří Skopal

Jiří Skopal absolvoval Pedagogickou fakultu v Olomouci. Titul doktora a docenta získal na Univerzitě Karlově v Praze a v roce 1994 převzal profesorské jmenování. Je autorem publikací z oblasti hudební psychologie, vedení sboru a sborového zpěvu. V roce 1977 převzal Královéhradecký pěvecký sbor Jitro, který stále vede a se kterým dosáhl národních a mezinárodních úspěchů. Se svou manželkou Květoslavou Skopalovou založil a vedl chlapecký sbor Boni Pueri. Zasedá v porotách národních i mezinárodních soutěží a je lektorem mnoha sbormistrovských kurzů v České republice i v zahraničí.


Zpět