Klára Roztočilová

Klára RoztočilováPo studiích na gymnáziu absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství Českého jazyka a literatury a Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ. Celoživotně ji provází zájem o sborový zpěv, který vyústil v odborné studium Dirigování sboru ve třídě doc. Josefa Pančíka na Janáčkově akademii múzických umění. V rámci Komorní opery JAMU nastudovala se sborem Smetanovu Prodanou nevěstu (2013), Purcellovu Bouři (2014) či Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky (2014); studium na JAMU pak úspěšně zakončila absolventským koncertem obsahujícím náročné a capella kompozice skladatelů 20. století (P. Řezníček, J. Novák, Z. Lukáš). V současné době je sbormistryní operního sboru Národního divadla Brno, s nímž umělecky připravila opery Hubička (B. Smetana), Hrabě Ory (G. Rossini), Nápoj lásky (G. Donizetti), Così fan tutte (W. A. Mozart) a spolupodílela se na všech dalších titulech od sezóny 2016/2017. Její zájem je směřován rovněž k dětskému sborovému zpěvu; je druhou sbormistryní Dětského sboru Brno, který na vysoké umělecké úrovni připravuje děti do dětských rolí v opeře ND Brno. Pod jejím profesionálním vedením zároveň působí smíšený pěvecký sbor Choirchestra, s nímž prezentuje průřez sborovým repertoárem od klasické české sborové literatury přes soudobou zahraniční a capella tvorbu až k nonartificiálním projektům.

Zpět