Milan Kolena

Študoval klavír, spev a zborové dirigovanie na konzervatóriu v Žiline. Po tom, čo úspešne absolvoval Vysokú školu múzických umení (VŠMÚ) v Bratislave v odbore Dirigovanie zboru u prof. Petra Hradila, pokračoval v štúdiu sakrálnej hudby na VŠMÚ. Zároveň pokračoval v štúdiách aj u profesora J. Kohlhaufa na Univerzite hudobných a výtvarných umení vo Viedni. Je autorom prvej slovenskej odbornej publikácie o gregoriánskom choráli „Súčasné smery v interpretácii gregoriánskeho chorálu”. Na poli interpretácie v gregoriánskom choráli aktívne spolupracuje s prof. Dr. F.K. Prasslom z Grazu a prof. Dr. J.B . Goschlom z Mníchova. Milan Kolena bol asistentom Chlapčenského zboru a tiež dirigentom Speváckeho zboru bratislavských učiteľov. Okrem toho je dirigentom Schola Gregoriana Bratislavensis. Vyučuje dirigovanie a gregoriánsky chorál na VŠMÚ. Od roku 1998 je umeleckým riaditeľom medzinárodných zborových a orchestrálnych festivalov: Festivalu sakrálnej hudby Námestovské hudobné slávnosti, Bratislavského zborového festivalu, Slovakia Cantat, dvoch Medzinárodných mládežníckych hudobných festivalov a Medzinárodného festivalu adventnej a Vianočnej hudby.

V rokoch 2004 – 2006 nahral spolu so Scholou Gregoriana Bratislavensis 3 CD Bratislavských antifón pre Slovenskú národnú knižnicu. Od roku 2013 je predsedom Únie speváckych zborov Slovenska. Je tiež aktívnym členom porôt na národných i medzinárodných zborových súťažiach v Českej republike, Poľsku, Taliansku, Hong Kongu, na Slovensku. Viedol mnoho seminárov o vokálnej polyfónii, gregoriánskom choráli a o súčasnej slovenskej hudbe nielen na Slovensku, ale aj v Číne, Rusku, či Taliansku.

V roku 2014 úspešne prednášal na troch amerických univerzitách – Illinois Wesleyan University School of Music, University of Missouri School of Music, Colorado State University na tému: Intepretačná problematika latinského textu v sakrálnej zborovej tvorbe.

Na festivale “Singing World” v ruskom Petrohrade bol v roku 2015 ocenený ako najlepší dirigent festivalu. V roku 2017 mu Únia českých speváckych zborov udelila Cenu predsedu únie českých speváckych zborov za rozvoj medzinárodných kultúrnych vzťahov v oblasti zborového spevu.

Zpět