Milan Motl

Mgr. et Mgr. Milan Motl, Ph.D. (*1977) patří v současné době mezi nejvýraznější sbormistry mládežnických sborů v České republice. Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v oboru hudba a historie. Na hudební katedře vystudoval také umělecký obor sólový zpěv. Sbormistrovství se věnoval v předmětu řízení sboru. Dirigování orchestru studoval soukromě u Jiřího Portycha. Vysokoškolská studia završil na Ostravské univerzitě v Ostravě, kde získal doktorát.

Své první sbormistrovské zkušenosti získal vedením přípravných oddělení Chlapeckého sboru Bonifantes Pardubice (1999 – 2003). Později zde pracoval jako druhý sbormistr koncertního sboru.

Od roku 2002 je uměleckým vedoucím Smíšeného pěveckého sboru KOS a Komorního sboru KOKOS Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl, kde se věnuje také výuce mladých talentů v oboru sólový zpěv a dirigování.

Sbor KOS pod jeho vedením získal celou řadu zlatých medailí jak na domácích, tak i mezinárodních soutěžích a festivalech, absolvoval několik zahraničních koncertních cest po Evropě i za oceán (Kanada, USA). Za svou sbormistrovskou práci byl Milan Motl několikrát oceněn zvláštními cenami poroty (za provedení povinné skladby, dramaturgii, dirigentský výkon). Unie českých pěveckých sborů mu za mimořádné sbormistrovské úspěchy udělila národní cenu Sbormistr junior (2013). Milan Motl a sbor KOS jsou laureáty Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad – cenu Grand prix získali za nejlepší hudební výkon (2012). Město Litomyšl Milana Motla ocenilo Plaketou rady města za zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti vzdělávání a kultury (2013), Pardubický kraj Cenou za zásluhy v umělecké oblasti a reprezentaci kraje v zahraničí (2017).

Milan Motl je členem celostátních organizací pro sborový zpěv, aktivně působí v hudební komisi Unie českých pěveckých sborů a odborné radě NIPOS-ARTAMA Praha pro mládežnický sborový zpěv. Věnuje se aktivní pěvecké činnosti, působí také jako hlasový poradce. Je zván do porot soutěží sólového a sborového zpěvu, jako lektor na sborové dílny, kurzy a hudební projekty u nás i v zahraničí.

Zpět