Milan Pazúrik

V roce 1974 absolvoval pedagogickou fakultu v Banské Bystrici a od té doby je na této fakultě členem katedry hudební kultury. V roce 1981 získal titul PaedDr. a v roce 1997 se habilitoval na docenta v oblasti sborového zpěvu na vysokých školách. Působí jako dirigent v pěveckých sborech Mladosť při pedagogické fakultě, Collegium Cantus v Banské Bystrici a v Pěveckém sboru města Brezna. Je členem a předsedou Pěveckého sboru slovenských učitelů. Dále je členem Asociace pěveckých sborů Slovenska a Poradního sboru pro sborový zpěv při Národním osvětovém centru v Bratislavě.

Zpět