Roman Michálek

Absolvoval obor sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2005 završil studia doktorskou zkouškou. Dirigentské zkušenosti získával ve sboru Česká píseň v Plzni a Musica academica. V Kralupech nad Vltavou založil a vedl Dvořákův komorní sbor a od roku 1994 je hlavním sbormistrem komorního pěveckého sboru Laetitia Praha. Dále spolupracuje se sbory, jako jsou Chorus Angelus, Canto Carso a Pražský Hlahol. Pravidelně je zván do porot sborových soutěží a festivalů v ČR i v zahraničí.

Zpět