Štefan Sedlický

Absolvoval Vysokou školu múzických umění v Bratislavě. Od roku 1997 je odborným asistentem na Katedře hudby na Univerzitě Mateja Bela v Bánské Bystrici, kde přednáší sborové dirigování a vyučuje hru na klavír. Diriguje několik sborů, mezi něž patří například Žilinský smíšený sbor, sbor Cantica Collegium Musicum, Pěvecký sbor slovenských učitelů a Akademický pěvecký sbor J. Cikkera. S těmito sbory se úspěšně účastní pěveckých soutěží. Pravidelně je členem porot na celostátních a mezinárodních soutěžích.

Zpět