Podmínky soutěže o Absolutního vítěze

 1. Soutěž o Absolutního vítěze je druhým, postupovým kolem Mezinárodní soutěže
  pěveckých sborů „Mundi Cantant“.
 2. Soutěž o Absolutního vítěze je vypsána jako soutěž bez rozdílu kategorie a věku. Pěvecké sbory jsou nominovány na základě výsledného umístění v soutěži „Mundi Cantant“. Nominován může být pouze držitel zlatého bodového pásma soutěže „Mundi Cantant“.
 3. Maximální počet finalistů je 5. Do soutěže se kvalifikují sbory s nejvyšší dosaženým počtem bodů v soutěži „Mundi Cantant“, v rámci zlatého bodového pásma (rozsah zahrnuje všechny kategorie).
 4. Kvalifikace sborů bude oznámena na vyhlášení výsledků soutěže „Mundi Cantant“ (v sobotu 6. 6. 2020). Soutěž o Absolutního vítěze proběhne jako večerní koncert v sobotu 6. 6. 2020. Finalisté musí ohlásit soutěžní program neprodleně po oznámení nominace.
 5. Kvalifikace: V případě, že sbor dosáhne stejného bodového výsledku ve více kategoriích, připadá místo finalisty sboru s druhým nejvyšším dosaženým bodovým výsledkem.
 6. Kvalifikace: V případě, že se kvalifikovaný sbor soutěže nezúčastní, či odmítne účast, připadá místo finalisty sboru s druhým nejvyšším dosaženým bodovým výsledkem.
 7. Kvalifikace: V případě rovnosti bodů více sborů ve více kategoriích vybírá daného finalistu v pořadí porota soutěže „Mundi Cantant“ na základě veřejného hlasování, které proběhne na vyhlášení výsledků soutěže Mundi Cantant.
 8. Soutěžní repertoár: Repertoár Soutěže o Absolutního vítěze není dramaturgicky omezen, mohou být provedeny i skladby již použité v soutěži „Mundi Cantant“.
 9. Časový limit: Časový limit pro soutěžící je 10 minut čistého času. Čistým časem se rozumí čistá minutáž soutěžního programu. Do čistého času není započítán příchod a odchod sboru na pódium, čas mezi skladbami a potlesk publika.
 10. Soutěžní porota: Absolutního vítěze soutěže „Mundi Cantant“ vybírá odborná porota soutěže Mundi Cantant rozšířená o sbormistry zúčastněných sborů a odbornou veřejnost. Jmenný seznam porotců Soutěže o Absolutního vítěze je veden v tištěném programu koncertu a ve výsledkové listině.
 11. Rozšířená soutěžní porota: Do rozšířené soutěžní poroty jsou pozvání všichni sbormistři zúčastněných sborů s výjimkou sbormistrů vystupujících sborů v Soutěži o Absolutního vítěze.
 12. Hodnotící systém: Každý z porotců přiděluje po jednom hlasu preferovaném pěveckému sboru. Vyhrává finalista s nejvyšší dosaženým počtem hlasů. Každý člen poroty Soutěže o Absolutního vítěze disponuje pouze jedním hlasem. Předseda poroty disponuje dvěma hlasy. Předseda poroty udělí druhý hlas pouze v případě rovnosti hlasů.
 13. Rovnost hlasů: V případě rovnosti hlasů přidělí rozhodující hlas předseda poroty Soutěže o Absolutního vítěze.
 14. Vyhlašování výsledků: Hlasování porotců je veřejné.
 15. Titul a ceny: Sboru s nejvyšším počtem hlasů náleží titul „Absolutní vítěz soutěže Mundi Cantant”. V soutěži mohou být vypsány finanční i nefinanční výhry jak pro absolutního vítěze, tak pro finalisty soutěže. Případné informace o finančních i nefinančních výhrách budou zveřejněny na webových stránkách pořadatele festivalu festamusicale.com a stávají se dodatkem těchto soutěžních pravidel.