Pobytový balíček

Pobyt na festivalu a Festival Pass

Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý soubor sám, včetně doprovodu a řidičů autobusu. Pořadatelé si vyhrazují právo na zajištění ubytování a stravování během festivalu skrze objednání pobytového festivalového balíčku pro každého jednotlivého účastníka. Pořadatelé k tomuto účelu v době festivalu disponují dostupnými kapacitami v místě konání festivalu.

Cestovní služby zajišťuje cestovní kancelář Festa Olomouc s.r.o.

Všechny festivalové balíčky obsahují Festival Pass. Festival Pass je umožňuje aktivní i pasivní účast na všech festivalových aktivitách. Festival Pass je povinný pro každého účastníka.

 

Festival Pass zahrnuje:

 • Propagační materiály pro členy souboru
 • Vstup na koncerty, veškeré festivalové aktivity a doprovodný program
 • Pasivní i aktivní účast na workshopech a masterclass
 • Zkoušky souborů na zkušebnách, využití zkušeben
 • Účinkování na přehlídce zúčastněných souborů
 • Možnost účinkování na festivalových koncertech zúčastněných souborů
 • Možnost účinkování v rámci doprovodného programu festivalu
 • Možnost účinkování na zahajovacím koncertu festivalu
 • Účast sbormistra a zástupců souboru na společenských setkáních s porotci soutěží
 • Video nahrávky ze soutěží a vystoupení na celodenních programech
 • Fotodokumentaci ze soutěže a vystoupení na celodenních programech
 • PR zprávu o účasti na soutěži, výsledkové listiny
 • Online prezentaci souboru
 • Certifikát o účasti na festivalu

 
Festival Pass obsahující všechny tyto aktivity a účast v 1 soutěžní kategorii stojí 55 EUR / člena pěveckého sboru a 85 EUR / člena orchestru

 • Festival Pass musí být uhrazen bezhotovostní platbou současně s odesláním přihlášky
 • Bankovní poplatky jsou hrazeny odesílatelem
 • V případě odhlášení či neúčasti souboru na festivalu Festival Pass již nemůže být vrácen

 

Pobytový balíček: Zúčastněná tělesa si mohou vybrat z několika variant pobytových balíčků. Balíčky zpravidla zahrnují ubytování požadovaného typu se snídaní, případně stravování formou polopenze, služby průvodce, výlety a prohlídky města.

PRO DETAILNÍ NABÍDKU POBYTOVÝCH BALÍCKŮ PROSÍM KONTAKTUJTE POŘADATELE

Cestovní služby zajišťuje cestovní kancelář Festa Olomouc s.r.o.

 • Všechny festivalové balíčky obsahují Festival Pass.
 • Prosím vyplňte a zašlete objednávku festivalového balíčku do uzávěrky přihlášek. Případné změny budou reflektovány pouze zasláním nové objednávky pobytového balíčku.
 • S dotazem na vytvoření cenové nabídky se obraťte na pořadatele festivalu. Cenová nabídka bude vystavena na základě objednávky pobytového balíčku.
 • Pořadatelé jsou schopni zajistit na přání další cestovní či produkční služby
 • Extra služby, které pořadatel zajišťuje, zpravidla zahrnují: obědy, autobusovou přepravu, výlety a prohlídky na přání, prodloužený pobyt, zápůjčky hudebních nástrojů.
 • Pro přehled extra služeb se prosím obraťte na pořadatele
 •  

 • Bankovní spojení pro úhradu Festival Passu a pobytového balíčku:
 • FESTA OLOMOUC S.R.O., cestovní kancelář
  Komerční banka

  Pro platbu v CZK:
  Číslo účtu: 19-1131660257/0100
  IBAN:CZ0301000000191131660257

  Pro platbu v EUR:
  Číslo účtu: 115-5821490257/0100
  IBAN:CZ7101000001155821490257

  SWIFT:KOMBCZPPXXX
  Variabilní symbol: číslo vydané faktury
  Poznámka pro příjemce: Název souboru

 • Zálohová a finální platba pobytových balíčků bude vyžadována před a po uzávěrce přihlášek. Zálohová platba musí proběhnout k danému datu pro úspěšnou rezervaci ubytování a služeb.
 • V případě změny či odhlášení služeb může být pořadatelem vyžadován storno poplatek. Pro informace o podmínkách storno poplatků kontaktuje pořadatele.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Festa Olomouc, s.r.o. ke stažení zde:

Základní práva zákazníka – informace k zájezdu: