Podmínky účasti

Festivalový průvodce ke stažení!

 

Uzávěrka přihlášek je stanovena na

neděli 14. října 2018

Pobyt na festivalu a Festival Pass

Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý soubor sám, včetně doprovodu a řidičů autobusu. Pořadatelé si vyhrazují právo na zajištění ubytování a stravování během festivalu skrze objednání pobytového festivalového balíčku pro každého jednotlivého účastníka. Pořadatelé k tomuto účelu v době festivalu disponují dostupnými kapacitami v místě konání festivalu.

Všechny festivalové balíčky obsahují Festival Pass. Festival Pass je umožňuje aktivní i pasivní účast na všech festivalových aktivitách. Festival Pass je povinný pro každého účastníka.

 

Festival Pass zahrnuje:

 • Propagační materiály pro členy souboru
 • Vstup na koncerty, veškeré festivalové aktivity a doprovodný program
 • Pasivní i aktivní účast na workshopech a masterclass
 • Zkoušky souborů na zkušebnách, využití zkušeben
 • Účinkování na přehlídce zúčastněných souborů
 • Možnost účinkování na festivalových koncertech zúčastněných souborů
 • Možnost účinkování v rámci doprovodného programu festivalu
 • Možnost účinkování na zahajovacím koncertu festivalu
 • Účast sbormistra a zástupců souboru na společenských setkáních s porotci soutěží
 • Video nahrávky ze soutěží a vystoupení na celodenních programech
 • Fotodokumentaci ze soutěže a vystoupení na celodenních programech
 • PR zprávu o účasti na soutěži, výsledkové listiny
 • Online prezentaci souboru
 • Certifikát o účasti na festivalu

 

PRO VÍCE INFORMACÍ K POBYTU PROSÍM PŘEJDĚTE K SEKCI POBYTOVÉ BALÍČKY !!!

 

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje práva související s pořizováním obrazových a zvukových záznamů festivalových aktivit včetně jejich dalšího zpracovávání a využití. Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas spořizováním obrazových a zvukových záznamů. Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas k použití obrazových a zvukových záznamů pořadatelem festivalu k dokumentačním a propagačním účelům, ke zveřejňování materiálu° v médiích.

Změna festivalového programu vyhrazena.

Odesláním přihlášky účastníci festivalu prohlašují, že byli seznámeni s výše uvedenými podmínkami soutěží a podmínkami účasti na festivalu.