Soutěž mládežnických orchestrů

Soutěžní kategorie:

 

Kategorie A1

Kategorie A2

Kategorie A3

Kategorie A4

Symfonické orchestry

Komorní orchestry

Smyčcové orchestry

Dechové orchestry

 

Pravidla soutěže:

 

  1. Soutěžní repertoár: Ve všech kategoriích musí být provedena jedna skladba pocházející ze země původu souboru. Zbytek repertoáru není dramaturgicky omezen. Program by měl zahrnovat kontrastní skladby. Nemohou být provedeny skladby pro sólistu či sólový nástroj s doprovodem orchestru.
  2. Věkový limit: V soutěži je stanoven horní věkový limit na 30 let včetně (věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže). Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 20 % hudebníků. Překročení věkového limitu musí být předem hlášeno organizátorovi.
  3. Počet hráčů a obsazení: Obsazení v kategorii symfonických orchestrů je bez omezení. V kategorii komorních orchestrů se předpokládá obsazení s dechovými nástroji. Počty hráčů v jednotlivých kategoriích nejsou omezeny.
  4. Časový limit: Čistý časový limit je stanoven na 20 – 30 minut ve všech kategoriích. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod souboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Pokud soubor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.