Soutěž pěveckých sborů

Soutěžní kategorie:

 

Category A1

Category A2

Category B

Category C

Category D

Category E

Category F

Dětské sbory do 12 let

Dětské sbory do 18 let

Mládežnické sbory

Dospělé sbory – smíšené (S, A, T, B)

Dospělé sbory – stejné hlasy (S, S, A, A / T, T, B, B)

Komorní sbory

Seniorské sbory

 

Pravidla soutěže:

  1. Soutěžní program: Repertoár prvního kola soutěže ve všech kategoriích pěveckých sborů musí obsahovat následující skladby:
  2. 1. skladbu soudobé artificiální hudby zkomponovanou po roce 1960
    2. skladbu soudobé artificiální hudby zkomponovanou skladatelem napsanou mezi lety 1910 – 1960
    3. skladbu z libovolného slohového období a žánru
    4. skladbu z libovolného slohového období a žánru

  3. Nástrojový doprovod: Ve všech soutěžních kategoriích musí být provedena alespoň jedna skladba a capella.
  4. Aparatury, mikrofony, nástrojový doprovod: Ve všech soutěžních kategoriích se předpokládá zpěv bez mikrofonů a bez aparatury. V soutěžním sále je k dispozici akustický nebo elektrický klavír.

Dětské sbory – věkový limit, počet zpěváků, časový limit

Věkový limit: V kategorii dětských sborů je stanoven horní věkový limit na 18 let včetně (věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže). Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 10 % zpěváků, maximální přípustné překročení věkové hranice jsou dva roky. Překročení věkového limitu musí být předem nahlášeno organizátorovi.

Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 16.

Časový limit: Pro dětské sbory je stanoven časový limit na 10 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 15 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

 
Mládežnické sbory – věkový limit, počet zpěváků, časový limit

Věkový limit: V kategorii mládežnických sborů je stanoven horní věkový limit na 26 let včetně (věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže). Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 10 % zpěváků, maximální přípustné překročení věkové hranice jsou dva roky. Překročení věkového limitu musí být předem hlášeno organizátorovi.

Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 16.

Časový limit: Pro mládežnické sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

 
Dospělé sbory – věkový limit, počet zpěváků, časový limit

Věkový limit: V kategorii dospělých sborů není stanoveno věkové omezení.

Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 16.

Časový limit: Pro dospělé sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

 
Komorní sbory – věkový limit, počet zpěváků, časový limit

Věkový limit: V kategorii komorních sborů není stanoveno věkové omezení.

Počet zpěváků: Maximální počet zpěváků je 16.

Časový limit: Pro komorní sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

 
Seniorské sbory – věkový limit, počet zpěváků, časový limit

Věkový limit: V kategorii seniorských sborů je stanoven spodní věkový limit 50 let.

Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 16.

Časový limit: Pro seniorské sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.