Pravidla soutěže

Soutěžní program:

Pěvecké sbory (dětské, mládežnické, dospělé, komorní a seniorské)

 1. skladba dle vlastního výběru
 2. skladba soudobé artificiální hudby zkomponovaná po roce 1960

 
Mládežnické orchestry (symfonické, komorní, smyčcové a dechové)

 1. skladba dle vlastního výběru
 2. skladba soudobé artificiální hudby zkomponovaná po roce 1960

 

Postupové kritérium:

Pouze tělesa, která získala v 1. kole soutěže 24.00 a více bodů, postupují do 2. kola.

 

 1. Časový limit: Časový limit pro soutěžící pěvecké sbory je 10 minut čistého času. Časový limit pro soutěžící mládežnické orchestry je 20-30 minut čistého času. Čistým časem se rozumí čistá minutáž soutěžního programu. Do čistého času není započítán příchod a odchod sboru na pódium , čas mezi skladbami a potlesk publika.
 2. Porota soutěže: V soutěži zasedá odborná mezinárodní porota v čele s předsedou poroty. Rozhodnutí poroty je konečné a neodvolatelné.
 3. Hodnotící systém: Každý porotce má k dispozici maximálně 30 bodů, které může přidělit na základě hodnotících kritérií. Výsledné hodnocení je dáno průměrem známek získaných od jednotlivých porotců. Na základě výsledného hodnocení jsou sbory zařazeny do relevantního bodového pásma (platinové, smaragdové a diamantové). Každé bodové pásmo má 10 úrovní: (1 nejnižší – 10 nejvyšší ). Bodová pásma a jejich úrovně nejsou omezena počtem umístěných těles.
  • 1.00 – 10.99 bodů platinová trofej Terra Musica
  • 11.00 – 20.99 bodů smaragdová trofej Terra Musica
  • 20.99 – 30.00 bodů diamantová trofej Terra Musica
 4. Dokumentace hodnocení: Po vyhlášení výsledků má každý sbormistr či zástupce sboru možnost se setkat s porotci soutěže a získat zpětnou vazbu. Hodnotící listy porotců budou k dispozici v elektronické formě po skončení festivalu.