Soutěžní pravidla a kategorie

Pravidla soutěže:

Soutěž je určena všem typům pěveckých těles a pěveckých sborů – mládežnickým a dospělým sborům – mužským, ženským, smíšeným sborům, folklórním a jiným. Věkové omezení dětských pěveckých sborů je 7 až 15 let. U ostatních typů sborů je minimální věková hranice stanovena na 16 let. Pro dětské sbory platí, že by skladby a aranžmá měly být zpívány nejméně dvojhlasně. Ostatní sbory musí zpívat skladby nejméně trojhlasně. Všechny skladby musí být zpívány v původním jazyce, ve kterém byly napsány. Program se musí skládat ze 3 – 4 skladeb v délce: 8-10 minut – dospělé sbory; 6-8 minut – dětské sbory. Každý sbor může soutěžit v jedné nebo dvou kategoriích. Pořadatel informuje sbory o stavu jejich přihlášky. Vybrané sbory mají 7 dní na zaplacení registračního poplatku.

Soutěžní kategorie:

Kategorie A1 – Klasická duchovní hudba – povinný repertoár

 • Repertoár se musí skládat z duchovních skladeb (sekulární nebo sakrální) různého charakteru a stylu.
 • Program musí být zpíván a cappella a 1 skladba může být doprovázena na piano.
 • Alespoň 1 skladba musí vycházet z “Istriánské stupnice” a “Čakavické tradice”.

Kategorie A2 – Klasická duchovní hudba – volný repertoár

 • Repertoár se musí skládat z duchovních skladeb (sekulární nebo sakrální) různého charakteru a stylu.
 • Program musí být zpíván a cappella a 1 skladba může být doprovázena na piano.

Kategorie B1 – Folklórní hudba – povinný repertoár

 • Repertoár se musí skládat ze světských nebo duchovních skladeb / aranžmá jakéhokoliv druhu tradiční folklórní (tradiční) hudby (sekulární nebo sakrální).
 • Program musí být zpíván a cappella, jedna skladba může být doprovázena akustickými nástroji.
 • Alespoň 1 skladba musí vycházet z “Istriánské stupnice” a “Čakavické tradice”.

Kategorie B2 – Folklórní hudba – volný program

 • Repertoár se musí skládat ze světských nebo duchovních skladeb / aranžmá jakéhokoliv druhu tradiční folklórní (tradiční) hudby (sekulární nebo sakrální).
 • Program musí být zpíván a capella, jedna skladba může být doprovázena akustickými nástroji.

Kategorie C1 – Populární hudba – Povinný program

 • Repertoár se musí skládat ze sekulárních nebo sakrálních skladeb / aranžmá populární hudby.
 • Program může být zpíván a cappella nebo může být doprovázen akustickými nástroji (piano, kytara, perkuse, atd.)
 • Alespoň 1 skladba musí vycházet z “Istriánské stupnice” a “Čakavické tradice”.

Kategorie C2 – Populární hudba – volný program

 • Repertoár se musí skládat ze sekulárních nebo sakrálních skladeb / aranžmá populární hudby.
 • Program může být zpíván a cappella nebo může být doprovázen akustickými nástroji (piano, kytara, perkuse, atd.)

Kategorie D1 – Smíšená hudba – povinný repertoár

 • Repertoár se musí skládat ze sekulárních nebo sakrálních skladeb / aranžmá minimálně dvou různých kategorií.
 • Program může být zazpíván a cappella nebo může být doprovázen akustickými nástroji (piano, kytara, perkuse, atd.)
 • 1 skladba musí být zazpívána a cappella.
 • Alespoň 1 skladba musí vycházet z “Istriánské stupnice” a “Čakavické tradice”.

Kategorie D2 – Smíšená hudba -volný repertoár

 • Repertoár se musí skládat ze sekulárních nebo sakrálních skladeb / aranžmá minimálně dvou různých kategorií.
 • Program může být zazpíván a cappella nebo může být doprovázen akustickými nástroji (piano, kytara, perkuse, atd.)