Soutěžní pravidla a kategorie

Každý sbor může soutěžit ve dvou kategoriích. Věková hranice pro účast v soutěži je stanovena v rozpětí 7 – 15 let.

 

Kategorie A – Klasická duchovní hudba

Kategorie A1

 • Délka programu 6 – 8 minut
 • 3 -5 skladeb
 • Repertoár se musí skládat ze skladeb / aranžmá různého charakteru a stylu
 • Skladby / aranžmá mohou být zpívány jednohlasně nebo dvojhlasně
 • Jedna skladba musí být zpívána a cappella, další mohou být doprovázeny na klavír
 • Minimální počet zpěváků je 8

Kategorie A2

 • Délka programu 8 – 10 minut
 • 3 -4 skladby
 • Repertoár se musí skládat ze skladeb / aranžmá různého charakteru a stylu
 • Skladby / aranžmá musí být zpívány při nejmenším tříhlasně
 • Program musí být zpíván a cappella, jedna skladba může být doprovázena na klavír
 • Minimální počet zpěváků je 8

Kategorie B – Folklórní hudba

Kategorie B1

 • Délka programu 6 – 8 minut
 • 3 -5 skladeb
 • Repertoár se musí skládat ze skladeb / aranžmá založených na folklorní hudbě
 • Skladby / aranžmá mohou být zpívány jednohlasně nebo dvojhlasně
 • Skladby mohou být zpívány a cappella nebo mohou být doprovázeny na akustické nástroje
 • Jedna skladba / aranžmá musí být zpívána v původním jazyce
 • Minimální počet zpěváků je 4

Kategorie B2

 • Délka programu 8 – 10 minut
 • 3 -4 skladby
 • Repertoár se musí skládat ze skladeb / aranžmá založených na folklorní hudbě
 • Skladby / aranžmá musí být zpívány při nejmenším tříhlasně
 • Skladby mohou být zpívány a cappella nebo mohou být doprovázeny na akustické nástroje
 • Skladby / aranžmá musí být zpívány v původním jazyce
 • Minimální počet zpěváků je 4

Kategorie C – Populární hudba

Kategorie C1

 • Délka programu 6 – 8 minut
 • 3 -5 skladeb
 • Repertoár se musí skládat ze skladeb / aranžmá založených na populární hudbě (sekulárních / sakrálních)
 • Skladby / aranžmá mohou být zpívány jednohlasně nebo dvojhlasně
 • Skladby mohou být zpívány a cappella nebo mohou být doprovázeny na akustické / ozvučené nástroje
 • Minimální počet zpěváků je 8

Kategorie C2

 • Délka programu 8 – 10 minut
 • 3 – 4 skladby
 • Repertoár se musí skládat ze skladeb / aranžmá založených na populární hudbě (sekulárních / sakrálních)
 • Skladby / aranžmá mohou být zpívány při nejmenším tříhlasně
 • Skladby mohou být zpívány a cappella nebo mohou být doprovázeny na akustické / ozvučené nástroje
 • Minimální počet zpěváků je 8

 

Kategorie D – Smíšená hudba

Kategorie D1

 • Délka programu 6 – 8 minut
 • 3 – 5 skladeb
 • Repertoár se musí skládat ze skladeb / aranžmá smíšených ze dvou nebo tří kategorií (sekulárních / sakrárních)
 • Skladby / aranžmá mohou být zpívány jednohlasně nebo dvojhlasně
 • Skladby mohou být zpívány a cappella nebo mohou být doprovázeny na akustické nástroje a klavír (bez ozvučení)
 • Minimální počet zpěváků je 8

Kategorie D2

 • délka programu 8 – 10 minut
 • 3 – 4 skladby
 • Repertoár se musí skládat ze skladeb / aranžmá smíšených ze dvou nebo tří kategorií (sekulárních / sakrárních)
 • Skladby / aranžmá musí být zpívány při nejmenším tříhlasně
 • Skladby mohou být zpívány a cappella nebo mohou být doprovázeny na akustické nástroje a klavír (bez ozvučení)
 • Jedna skladba musí být zpívána a cappella
 • Minimální počet zpěváků je 8