O nás

Festa Musicale je tradiční pořadatel sborových festivalů a dalších kulturních projektů.

Spolek Festa Musicale byl založen v roce 1998 sbormistrem Jiřím Klimešem. Navazuje na dlouhou tradici sborových festivalů v Olomouci, která trvá již od roku 1972, kdy proběhl první Olomoucký festival dětských pěveckých sborů, založený sbormistrem Karlem Klimešem. Za mnoho let olomoucký festival, který v průběhu historie změnil název na „Svátky Písní”, navštívilo přes 3500 pěveckých sborů.

Po roce 1998 se rodina festivalů Festa Musicale rozšířila o mnoho projektů v tuzemsku i zahraničí, některé z nich se pravidelně konají i v současnosti.

 

Marek Klimeš

Je v současné době posluchačem posledního ročníku studia Janáčkovy akademie múzických umění, oboru dirigování orchestru ve třídě prof. Rostislava Hališky. Též je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci v oboru sbormistrovství. Jeho dirigentská dráha začala s odděleními pěveckého sboru Campanella Olomouc, se kterými absolvoval desítky koncertů v České Republice a zahraničí (Německo, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Slovinsko, Francie, Rusko, Argentina, Thajsko, aj.) Rovněž tak spolupracoval s komorním sborem Bel Canto. Jako sbormistr získal tato ocenění: Neerpelt (Belgie) 2007 zlaté pásmo, první cena, Grand Prix St. Petersburg 2008 stříbrná medaile, Musica Religiosa Olomouc 2009 zlatá medaile. Působil jako sbormistr pěveckého sboru Coro Grande při katedře hudební výchovy na UP Olomouc. Bohaté zkušenosti s orchestrálním dirigováním pak získal za dobu studia na JAMU v Brně. Vystoupil s mnoha orchestrálními projekty, spolupracoval s Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Plzeňskou filharmonií a Janáčkovým akademickým orchestrem aj. Po dva roky byl také uměleckým vedoucím a dirigentem komorního orchestru studentů JAMU – Chordata. Za dob studií absolvoval řadu dirigentských kuzů (G. Richter, Z. Nagy, T. Netopil aj.) Od roku 2014 je ředitelem spolku Festa Musicale a ředitelem kulturních projektů po svém otci Jiřím Klimešovi.

 

Jiří Klimeš (1947-2018)

Narozen v roce 1947, absolvent Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické fakulty. Celá jeho kaiéra byla spojena se sborovým zpěvem. Spolupracoval s mnoha pěveckými sbory, mnoho jich také sám založil (Campanella Olomouc, Šternberský dětský sbor, Hranický dětský sbor, mládežnický sbor Bel Canto, Akademický sbor Žerotín). Byl sbormistrem sboru opery Moravského divadla v Olomouci. Ze zmíněnými tělesy, zejména pak s dětským sborem Campanella, vystoupil na stovkách koncetních turné a koncertů doma a v zahraničí, taktéž získal mnoho ocenění z prestižních sborových soutěží. Od roku 1994 vyučoval na Univerzitě Palackého Olomouci, pedagogické fakultě, katedře hudební výchovy dirigování sboru, hudební teorii a intonaci. V oboru sborového dirigování položil základy mnoha současným sbormistrům. Založil a vedl Festa Musicale. Společně se svým otcem Karlem Klimešem vybudoval tradici festivalu Svátky Písní v Olomouci. Následně vybudoval širokou síť sborových festivalů ve světě. Je zakladatelem vydavatelství sborové literatury Festa Edizione.