Současnost

Festa Musicale je tradiční pořadatel sborových festivalů a dalších kulturních projektů. Spolek Festa Musicale byl založen v roce 1998 sbormistrem Jiřím Klimešem a navazuje na dlouhou tradici sborových festivalů v Olomouci.

Olomoucká tradice sborových festivalů trvá již od roku 1972, kdy proběhl první Olomoucký festival dětských pěveckých sborů založený sbormistrem Karlem Klimešem. Za mnoho let olomoucký festival, který v průběhu historie změnil název na „Svátky písní”, navštívilo přes 3500 pěveckých sborů.

Po roce 1998 se rodina festivalů Festa Musicale rozšířila o mnoho projektů v tuzemsku i zahraničí, z nichž některé se pravidelně konají i v současnosti.

Akce pořádané a spolupořádané Festa Musicale v roce 2019

15.-19. 5 2019 Aurora Cantat 2019 (ve spolupráci s Asociací chorvatských sbormistrů)
28. 5. – 2. 6. 2019 Svátky písní Olomouc 2019
17.-24. 7. 2019 Grand Prix Thailand 2019
a další…

Akce pořádané a spolupořádané Festa Musicale v roce 2020

19.-23. 2. 2020 Istria Cantat 2020 (ve spolupráci s Asociací chorvatských sbormistrů)
13.-17. 5 2020 Adria Cantat 2020 (ve spolupráci s Asociací chorvatských sbormistrů)
2.-7. 6. 2020 Svátky písní Olomouc 2020
15.-22. 7. 2020 Grand Prix Thailand 2020
a další…

 

Tým Festa Musicale

 

MgA. Marek Klimeš

Je v současné době posluchačem posledního ročníku studia Janáčkovy akademie múzických umění, oboru dirigování orchestru ve třídě prof. Rostislava Hališky. Též je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci v oboru sbormistrovství. Jeho dirigentská dráha začala s odděleními pěveckého sboru Campanella Olomouc, se kterými absolvoval desítky koncertů v České Republice a zahraničí (Německo, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Slovinsko, Francie, Rusko, Argentina, Thajsko, aj.) Rovněž tak spolupracoval s komorním sborem Bel Canto. Jako sbormistr získal tato ocenění: Neerpelt (Belgie) 2007 zlaté pásmo, první cena, Grand Prix St. Petersburg 2008 stříbrná medaile, Musica Religiosa Olomouc 2009 zlatá medaile. Působil jako sbormistr pěveckého sboru Coro Grande při katedře hudební výchovy na UP Olomouc. Bohaté zkušenosti s orchestrálním dirigováním pak získal za dobu studia na JAMU v Brně. Vystoupil s mnoha orchestrálními projekty, spolupracoval s Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Plzeňskou filharmonií a Janáčkovým akademickým orchestrem aj. Po dva roky byl také uměleckým vedoucím a dirigentem komorního orchestru studentů JAMU – Chordata. Za dob studií absolvoval řadu dirigentských kuzů (G. Richter, Z. Nagy, T. Netopil aj.) Od roku 2014 je ředitelem spolku Festa Musicale a ředitelem kulturních projektů po svém otci Jiřím Klimešovi.


Barbora Mikolášiková

Narodila se do hudební rodiny v roce 1994 a již od útlého věku zpívala ve sboru a hrála na klavír. Později se začala více zabývat sólovým zpěvem, který ji v průběhu let zavedl až na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde v současné době studuje hudební produkci v prvním ročníku magisterského studia. Zpěvu se věnuje již jen jako koníčku a přednost dává spíše organizování různých kulturních událostí. Na festivalu Svátky Písní Olomouc se podílí již od roku 2015 a mimo to se věnovala i spoluvytváření kulturního programu a produkci představení v zámeckém divadle na Zámku Valtice v letech 2016 a 2017. Od října 2016 je členkou týmu stojícím za pořadatelskou činností Festa Musicale a mezi její kompetence patří komunikace se sbory.

Petr Hýl

Sborovému zpěvu se věnuje od svých 11 let. Za tu dobu stihl projít středoškolskými a univerzitními sbory u nás i v zahraničí, krátce se mihl i ve sboru vedeném Jiřím Klimešem. Během svých vysokoškolských studií začal s pořádáním akcí jako člen studentských organizací. Od roku 2015 spolupracuje na festivalu Svátky Písní Olomouc, kde vystřídal 2 pozice stage managera sborové soutěže, než se v prosinci 2016 přidal do týmu Festa Musicale. Jeho úkolem je, aby vše proběhlo technicky v pořádku. Nabíjí ho, když vidí spokojené sbory a nádherné festivalové koncerty.