Zakladatelé

Jiří Klimeš (1947 – 2018)

Jiří Klimeš, významný olomoucký sbormistr, pedagog a organizátor kulturního života, jeho jméno je neodmyslitelně spjato s dětským sborem Campanella, ale také s Mezinárodním festivalem pěveckých sborů Svátky písní Olomouc, jehož byl dlouhá léta uměleckým ředitelem.

Jiří Klimeš absolvoval Střední všeobecně vzdělávací školu v Olomouci-Hejčíně. V roce 1972 ukončil studium na Pedagogické fakultě UP v Olomouci Obor český jazyk – hudební výchova. Po ukončení vysokoškolského studia nastoupil jako sbormistr Olomouckého dětského sboru při ODPM, ve kterém pracoval se svým otcem Karlem Klimešem.

Celá jeho kariéra byla spojena se sborovým zpěvem. Spolupracoval s mnoha pěveckými sbory, mnoho jich také sám založil (Campanella Olomouc, Šternberský dětský sbor, Hranický dětský sbor, mládežnický sbor Bel Canto, Akademický sbor Žerotín). Byl sbormistrem sboru opery Moravského divadla v Olomouci. Ze zmíněnými tělesy, zejména pak s dětským sborem Campanella, který přes 40 let vedl, vystoupil na stovkách koncertních turné a koncertů doma a v zahraničí, taktéž získal mnoho ocenění z prestižních sborových soutěží. Od roku 1994 vyučoval na Univerzitě Palackého Olomouci, pedagogické fakultě, katedře hudební výchovy dirigování sboru, hudební teorii a intonaci. V oboru sborového dirigování položil základy mnoha současným sbormistrům. Založil a vedl Festa Musicale. Společně se svým otcem Karlem Klimešem vybudoval tradici festivalu Svátky Písní v Olomouci. Následně vybudoval širokou síť sborových festivalů ve světě. Byl zakladatelem vydavatelství sborové literatury Festa Edizione. Za zásluhy v oblasti hudby obdržel v roce 2007 Cenu města Olomouce.


Karel Klimeš (1911 – 1983)

Soukromě studoval v Brně u Viktora Noppa zpěv a hru na housle, pak v Olomouci na Vysoké škole pedagogické učitelství zeměpisu, dějepisu, českého jazyka a hudební výchovy. Během svého působení na základní škole ve Šternberku u Olomouce založil v roce 1951 první ze svých pěveckých sborů. V roce 1952 přešel na základní devítiletou školu v Olomouci-Pavlovičkách, kde působil až do roku 1972. Tento školní sbor velmi rychle vzkvétal a rostl ve výběrové těleso. Od roku 1960 se sbor pravidelně účastní výběrových soutěží. Roku 1967 zakládá velké výběrové těleso „Olomoucký dětský sbor” při domě pionýrů a mládeže, později tento sbor dostává název Campanella. V roce 1972 založil Olomoucký festival dětských pěveckých sborů, který od roku 1977 nese název „Svátky Písní Olomouc”.